RODENTICIDI

Rodenticid za suzbijanje štetnih glodavaca u ratarskim i povrćarskim kulturama, vinogradima,
voćnjacima, travnjacima, livadama i pašnjacima, ukrasnom bilju, šumarstvu, skladišnim prostorima i oko skladišnih prostora i na površinama oko zračnih luka.


Aktivna tvar: cinkov fosfid 8 g/kg


Formulacija: gotovi mamac (RB)


Primjena:
– Primjena u zaštitne (deratizacijske) kutije
– Primjena u aktivne otvore uz pomoć dozatora
– Primjena širom po površini tla u zatvorenim vrećicama za suzbijanje poljske voluharice, livadne
voluharice i šumske voluharice

Karenca: osigurana vremenom i načinom primjene za ratarske i povrćarske kulture, voćnjake,

vinograde, i uskladištene proizvode. Nije primjenjiva za travnjake, livade i pašnjake, livade I

pašnjake/zelene poljoprivredne i hortikulturne površine na otvorenom u područjima zračnih luka,

ukrasno bilje te šumsko bilje.

 

Način djelovanja: U organizmu glodavca se nakon konzumacije mamca iz aktivne tvari cinkov

fosfid razvija otrovni plin fosfid koji inhibira međustanične oksidativne procese.