Uvodne napomene

Programi zaštite i gnojidbe za pojedine kulture napravljeni su na temelju sredstava za zaštitu bilja i gnojiva koja su registrirana i imaju dozvolu za promet na hrvatskom tržištu. Programi su navedeni kao orjentacijski jer ovise o klimatskim uvjetima, zdravstvenom i općem stanju pojedinog nasada te drugim uvjetima i kao takvi podložni su promjenama.

Programi su sastavljeni na bazi površine od 1 ha;

Ukoliko se troši više od 1000 litara vode/ha, povećati dozu sredstva proporcionalno utrošku vode.

Orijentacijske programe zaštite i gnojidbe po kulturama sastavio je Fitopromet-stručni tim: Marijan Mikec, Ivan Šušnjar, Darko Đurašić, Goran Ostojić, Dinko Pavičić, Božo Kvesić i Margita Jurašin

Programi zaštite voćarski kultura

Programi zaštite povrtlarskih kultura

Programi zaštite ratarskih kultura