PREGLED UREĐAJA

za primjenu pesticida

Prema Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/2012), uređaji za primjenu pesticida koje koriste profesionalni korisnici podliježu redovitom pregledu.

Profesionalni korisnici:

  • OPG i drugi poljoprivrednici – potkategorije: ratarstvo, voćarstvo, vinogradarstvo, ukrasno bilje i maslinarstvo;
  • tvrtke koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom (d.d., d.o.o., zadruge) – potkategorije: ratarstvo, voćarstvo, ukrasno bilje i maslinarstvo;
  • pravne i fizičke osobe koje održavaju javne površine (parkove, okućnice, sportski tereni, ceste, pruge i druge javne površine) – potkategorije: komunalne tvrtke i druge pravne i fizičke osobe;

Tvrtka Fito promet d.o.o. ovlaštena je ispitna stanica za redoviti pregled uređaja za primjenu pesticida

Pregledima uređaja za primjenu pesticida provjerava se da li uređaji zadovoljavaju sve aspekte u pogledu sigurnosnih, tehničkih i ekoloških zahtjeva kod primjene pesticida, a s ciljem postizanja visoke razine zaštite zdravlja ljudi i okoliša. Lokacije i termine pregleda uređaja objavljujemo putem naše web stranice www.fitopromet.hr, facebook stranice, putem lokalnih radio postaja ili putem pošte.

KONTAKTI:

Lovro Ostojić

E: lovro@fitopromet.hr

M: 099 5066 620

 

Ivica Čengić

E: ivica.cengic@fitopromet.hr

M: 099 317 7245

Želimir Martić

E: ispitna.stanica@fitopromet.hr

M: 099 2208 103