PINOVA METEO STANICA

Pinova Meteo je pouzdana agrometeorološka stanica koja odgovara na mnoga pitanja s kojima se proizvodači susreću  u svakodnevnoj poljoprivrednoj proizvodnji. Nema potrebe za ručnim prikupljanjem, obradom i analizom podataka. Uz stanicu se dobivaju računalana i mobilna aplikacija preko koje vrlo brzo imate pristup podacima iz Vašeg nasada.

Osnovni model Pinova Meteo stanice uključuje:

            1. Senzor  temperature i vlage zraka (RHT35)
            2. Kišomjer (RG300)
            3. Senzor vlage lista (PLWS)
            4. Software za računalo – PinovaSoft (desktop)
            5. Software za mobitel – PinovaMobile
            6. Stalak
            7. Solarni panel
            8. Baterija

Za prognozne modele i SIM karticu  potrebno je platiti godišnju naknadu. Osnovni model uređaja ima sve potrebne parametre za izračun modela biljnih bolesti.

Agrometeorološka stanica može u potpunosti biti personalizirana od strane kupca te prema svojim potrebama može odabrati koje parametre želi mjeriti, a može birati između:

 1. Temperature zraka (°C)
 2. Relativne vlage zraka (%)
 3. Količine padalina (mm/m2)
 4. Prisutnosti vlage na listu (%)
 5. Temperature u zoni biljke (°C)
 6. Temperature tla (°C)
 7. Brzine vjetra (m/s)
 8. Smjera vjetra (0-360°)
 9. Globalnog zračenja (W/m2)
 10. Fotosintetske aktivnosti (mol m−2s−1)
 11. Tlaka zraka (hPA)
 12. Vlage tla (cb)
 13. Točke rosišta Dew Point (izračun) (°C)
 14. Evapotranspiracije (izračun)  (mm/m2)
Maksimalan broj senzora po stanici: 8

ZAŠTO PINOVA METEO STANICA?

Poljoprivredna proizvodnja najviše ovisi o vremenskim uvjetima, konstantno je pod utjecajem oborina, temperatura, vjetra, sunčevog zračenja, relativne vlage zraka, vlage tla i dr.  Shodno tome mnogo puta ste se pitali neka od sljedećih pitanja…

 1. Da li je temperatura i relativna vlaga zraka pogodna za zaštitu?
 2. Kolika je bila minimalna temperatura ovu noć?
 3. Kolika je temperaturna suma na današnji dan?
 4. Ima li opasnosti od mraza?
 5. Kada su bile zadnje oborine i koliko je oborina palo?
 6. Je li bilo oborina u nasadu?
 7. Mogu li ući u nasad s mehanizacijom s obzirom na oborine?
 8. Koliko je oborina palo u zadnjih 30 dana ili u cijeloj tekućoj godini?
 9. Je li tlo smrznuto? ako da, do koje dubine?
 10. Je li vjetar u nasadu prejak za zaštitu?
 11. Da li je na cvatnju utjecao vjetar? ili možda preniska relativna vlažnost zraka?
 12. Koliko je dugo list vlažan i da li je došlo do infekcije u nasadu ili polju?
 13. S obzirom na trenutak infekcije, stignem li u zaštitu s kontaktnim sredstvima za zaštitu bilja?
 14. Koja je vlažnost tla na 40 cm?
 15. Do koje dubine su oborine penetrirale u tlo?
 16. Trebam li navodnjavati i s kojom količinom vode?

Mnogi odgovori na pitanja koja su postavljena gore, utječu na planiranje i izvedbu agrotehničkih operacija. Ako se donese pogrešna odluka, ona će se negativno odraziti na kvalitetu i kvantitetu krajnjeg proizvoda. Ispravnom odlukom preciznije i pouzdanije izvodimo agrotehničke operacije time štedimo na  repromaterijalima, vremenu i energiji, što dovodi do uštede novaca i smanjenom pritisku poljoprivrede na okoliš.

PRINCIP RADA

Pinova Meteo stanica je u potpunosti automatska, što znači da korisnik ne mora dolaziti do nje da bi prikupio podatke. Stanica preko dana električnu energiju dobiva putem solarnog panela, dok kroz noć radi na baterija koje se danju pune. Pinova Meteo stanica kontinuirano prikuplja podatke svakih 10 minuta te ih šalje svakih pola sata ili sat vremena (mouguće češće i rjeđe ovisno o Vašim potrebama) putem GPRS veze (m2m sim kartica).  Podaci odlaze na servere te kada korisnik pristupi PinovaSoft aplikaciji, ona automatski povlači podatke te ih obrađuje, sprema i prikazuje u jednostavnom i preglednom obliku.