Image Alt

PROGRAM KRUŠKA

Faza tretiranja

 

Preparat

Bolesti/štetnici

Napomena

1. Zimsko tretiranje pred kretanje vegetacije

 

Cupra                             2,5 l

Fito Film                        1,0 l

Krastavost

Okvašivač

Vizualnim pregledom utvrditi prisustvo jaja grinja, prisustvo kruškine buhe kao i kalifornijske štitaste uši.

2. Tretiranje u fazi otvaranja pupa

 

FitoHeliosufre              5,0 l

Mavrik 2F                     0,3 l

Laincoil                         8,0 l

Kaolin                      40,0 kg

Pepelnica

Kruškina buha

Zimska jaja štetnika

Kruškina buha

Primjena ulja u ovoj fenofazi, daje jako dobru efikasnost u suzbijanju štetnika. Jaja crvenog voćnog pauka i grinja također možemo suzbijati u ovoj fenofazi.

Aplikaciju provesti pri temperaturi iznad 5 CO.

3. Tretiranje u fazi

mišijih uši

 

Ziram 76  WG           2,0 kg

Brai                            0,75 l

Proteoboom             2,0 kg

 

Shigeki                          2,0 l

 

FitoFilm                        0,2 l

Kaolin                      30,0 kg

Krastavost

Kruškina buha

NPK gnojivo s mikroelementima

PK gnojivo s ekstraktima algi i mikroelementima

Okvašivač

Pratiti prisustvo zimska jaja štetnika.

Posebnu pozornost obratiti na let kruškine buhe, naročito ako je zima bila toplija.

4. Tretiranje u fazi

zelenih balona

 

Ziram 76 WG            2,5 kg

FitoBio 20                    3,0 l

 

FitoFol B                       1,0 l

 

Kaolin                      20,0 kg Wetcit                         0,4 %

 

Krastavost

NPK gnojivo s mikroelementima i aminokiselinama

Gnojivo na bazi bora za bolju oplodnju

Kruškina buha

Okvašivač

 

 

5. Tretiranje u fazi bijelog pupa

 

Embrelia                       1,5 l

Mavrik 2F*                   0,3 l

FitoFol B                1,0-1,5 l

 

FitoBio 20                     2,5 l

 

Wetcit                       0,25%

Novagib                      0,25 l

Krastavost

Lisne uši

Gnojivo na bazi bora za bolju oplodnju

NPK gnojivo s mikroelementima i aminokiselinama

Okvašivač

Bolja oplodnja

 

 

Tretirati kada su cvijetni pupoljci jasno vidljivi, a ne otvoreni.

6. Tretiranje u punoj cvatnji

 

Scala                           1,25 l

FitoAlgen F                   1,0 l

 

Novagib                        0,5 l

Krastavost, Monilia spp.

Organsko gnojivo na bazi aminokiselina iz morskih algi

Bolja oplodnja

Aplikacija Novagiba u podjeljenoj (split) aplikaciji za bolju oplodnju i poticanje partenokarpnih plodova.

7. Tretiranje na kraju cvatnje

(opadanje latica)

 

Ziram 76 WG            2,5 kg

Argo EC                         0,3 l

Ritmus                          0,5 l

Fitofert mangan 3,0-5,0 l

FitoFol Zn                    0,5 l

Novagib                       0,5 l

Wetcit                          0,3%

Krastavost ploda

 

Štetnici 

Gnojivo na bazi mangana

Gnojivo na bazi cinka

Bolja oplodnja

Okvašivač

 

Gnojiva na bazi mangana produžuju period mitoze, pa dobivamo plod sa većim brojem stanica.

 

U slučaju jačeg napada kruškine buhe, tj. pojave medne rose izvršiti tretiranje proizvodom FitoDimel u dozi 3,0 l/ha uz obavezan utrošak vode od 1000 l/ha. Nakon 3 dana obaviti sljedeći tretman iz programa.

 

8. Prvo tretiranje nakon cvatnje

 

Delan 700 WDG     0,75 kg

Apache                         1,0 l

Procal                            3,0 l

Fito Film                       0,2 l

Kaolin                      20,0 kg

Krastavost

Kruškina buha

Gnojivo na bazi kalcija

Okvašivač

Kruškina buha

 

 

U ovoj fazi potrebno je osigurati sve makro i mikro elemente.

Za suzbijanje kruškine buhe, jako dobre rezulate u praksi pokazuje upotreba Kaolina.

9. Drugo tretiranje nakon cvatnje

 

Sugoby                       0,2 kg

Imidan 50 WG          1,5 kg

+Baturad WP          0,75 kg

FitoSupreme                3,5 l

 

Procal                           3,0 l

Wetcit                       0,25%

Kaolin                      15,0 kg

Smeđa pjegavost

Savijač, lisne uši

 

PK gnojivo sa sumporom

 

Gnojivo na bazi kalcija

Okvašivač

Kruškina buha

 

 

Tretiranje provoditi u razmaku do 7 dana.

10. Treće tretiranje nakon cvatnje

 

Merpan 80 WDG     2,0 kg

Imidan 50 WG          1,5 kg

+Baturad WP            1,0 kg

Ekstrasol                      2,5 l

Grogreen Gel Fruit  3,0 kg

 

 

Kaishi                            2,0 l

 

FitoDimel                      1,0 l

Krastavost

Jabučni savijač

 

Bakterijske bolesti

Gnojivo na bazi kalija za nakupljanje suhe tvari-šećera u plodu

Biostimulator na bazi aminokiselina biljnog podrijetla

Okvašivač

Pratiti pojavu odraslih oblika pauka i ukoliko se pojavi potreba za suzbijanjem pauka, primjeniti sredstvo Kanemite SC u dozi 1,2 l/ha+FitoDimel 3,0 l/ha.

Preparat za suzbijanje ličinki i odraslih oblika pauka.

11. Rast ploda

 

FitoMil L-60                 2,5 l

Fitofert LMW              3,0 l

 

Proteoleaf          3,0-4,5 kg

 

FitoDimel                     1,0 l

Krastavost

Organsko gnojivo sa aminokiselinama

Gnojivo na bazi kalija za nakupljanje suhe tvari-šećera u plodu

Okvašivač

 

12. Tretiranje 10 dana

prije berbe

 

Baturad WP     0,75-1,0 kg

Ekstrasol                      2,5 l

FitoCal ultra                1,5 l

FitoDimel                     3,0 l

 

Savijač ploda

Skladišne bolesti

Gnojivo na bazi kalcija

Okvašivač,

gljive čađavice

FitoCal ultra je je proizvod na bazi kalcija i auksin mimica, pa je moguće usvajanje kalcija i u kasnijim fazama razvoja ploda kad više nema prirodnih auksina.

 

13. Tretiranje nakon berbe

(20 dana prije prvog mraza)

 

FitoFol Zn                     1,0 l

FitoFol B                       1,0 l

 

Odvojeno tretirati:

FitoFol Cu                   0,25 l

Gnojivo na bazi cinka

Gnojivo na bazi bora

 

 

Gnojivo na bazi bakra za suzbijanje bakterioza

Tretman sa cinkom je bitan za bolju diferencijaciju pupova u narednoj godini, a bor je bitan za bolju oplodnju.

DODATNE NAPOMENE

 

  • Uz insekticide i akricide obavezno koristiti proizvod pH minus u dozi 0,5 l/ha zbog reguliranja pH vrijednosti škropiva. Snižavanjem pH vrijednosti škropiva postiže se bolje djelovanje insekticida i akaricida. Optimalni pH škropiva je 6,3.
  • Sredstva označena sa * nisu registrirana za primjenu u RH u ovoj kulturi, ali ih navodimo u programu temeljem iskustava u primjeni i dozvola za primjenu u drugim državama.