Image Alt

Program vinova loza

Faza tretiranjaProizvod

Namjena

suzbijanje bolesti i štetnika/prihrana

Napomena
1. Tretiranje pred kretanje vegetacij

Cupra                                       2,0 l

FitoHeliosulfre                 4,0-5,0 l

Crna pjegavost, plamenjača

Gušenje grinja

FitoHeliosulfre je proizvod koji sadrži sumpor uz dodatak ljepila i zato uz njega nije potrebno dodavati okvašivač.

2. Tretiranje

(po potrebi)

Mavrik 2F*                                 0,2 l

FitoDimel                                 0,5 l

Migratorne sovice

Okvašivač

Ako se protiv migratornih sovica koristi Mavrik 2F tretiranje obaviti nakon zalaska sunca.

3. Tretiranje u fazi

razvoja listića-

mladice do 10 cm

Folpan 80 WDG                1,5 kg

FitoHeliosulfre              2,0-3,0 l

Sumpor 80 WG          2,0-3,0 kg

Proteoboom                     2,0 kg

FitoAlgen F                           1,0 l

Promag                          0,5-0,7 l

Crna pjegavost, plamenjača

Pepelnica, gušenje grinja

NPK gnojivo s mikroelementima

Organsko gnojivo sa aminokiselinama iz morskih algi

Gnojivo na bazi magnezija za bolje stvaranje klorofila

U slučaju jačeg napada grinja tretirati sa sredstvom Apollo 50 SC u dozi 0,5 l/ha uz obavezan dodatak sredstva pH minus u dozi 0,45 l.

pH minus je regulator kiselosti škropiva-bolje djelovanje akaricida.

4. Tretiranje kod dužine izboja 20-40 cm-pojava grozdića

Electis WG                         1,5 kg

Tebkin 250 EW                    0,4 l

Karathane gold 350 EC       0,6 l

FitoBio 20                             2,0 l

Crna pjegavost, plamenjača

Pepelnica

NPK gnojivo sa mikroelementima i aminokiselinama

 
5. Tretiranje prije cvatnje

Reboot 0,45 kg       

Savial Forte   2,0 l

Sugoby                               0,3 kg

Mimic                                 0,6 l

FitoFol B                               1,5 l

FitoHeliosufre                     1,0 l

ili Fitofert sumpor              2,5 l

Plamenjača

Crna trulež

Pepelnica

Grožđani moljci

Gnojivo na bazi bora

Pepelnica

Savial forte (K-fosfonati)-jačaju stanične stijenke-preventivni sistemik.

Fitofert sumpor je organsko gnojivo sa sumporom koje ima sekundarno djelovanje na pepelnicu, a utječe i na sortne arome.

6. Tretiranje nakon cvatnje

Sphinx extra 685 WDG      2,0 kg

ili Fortuna gold             2,5-3,0 kg

FitoHeliosulfre                       3,0 l

+

Cyflamid 5 EW                        0,5 l

Baturad WP                  1,0-1,5 kg

Scala                                         2,0 l

FitoFol Zn                                1,0 l

Fitofert mangan                     2,5 l

Plamenjača

Pepelnica

Grožđani moljci

Zeleni botritis

Gnojivo na bazi cinka

Gnojivo na bazi mangana

FitoFol Zn je gnojivo na bazi cinka koje pogoduje rastresitosti grozda, grozd se kasnije zatvara, pa je manja zaraza sivom plijesni. Utječe i na stvaranje rodnih pupova naredne sezone.

Fitofert mangan je gnojivo na bazi mangana koja utječe na diobu stanica.

7. Tretiranje u fazi rasta bobica

Sphinx extra 685 WDG    2,0 kg

ili Folpan Gold                  2,0 kg

Sugoby                               0,3 kg

ili

Cyflamid 5 EW                     0,5 l

Avaunt EC                           0,25 l

ili Mavrik 2 F*                    0,25 l

Fito Bio 20                     2,5-3,0 l

FitoHeliosufre                      2,0 l

Plamenjača

Pepelnica, crna trulež

Grožđani moljac, američki cvrčak

NPK gnojivo s mikroelementima i aminokiselinama

Pepelnica

Ovisno o intenzitetu napada pepelnice, odabrati jedno preventivno i jedno kurativno sredstvo u kombinaciji.

Prednosti proizvoda Mavrik 2 F je djelovanje na temperaturama višim od 30oC.

8. Tretiranje prije zatvaranja grozda

Electis WG                           1,8 kg

ili Reboot                           0,45 kg

Savial forte                             3,0 l

Sumpor 80 WG                   3,0 kg

+Tebkin 250 EW                     0,4 l

ili

Cyflamid 5 EW                        0,5 l

Mimic                                     0,75 l

Ekstrasol                                  2,5 l

Wetcit                                   0,25%

Plamenjača

Pepelnica

Grožđani moljci

Pepelnica i siva plijesan

Okvašivač

Ekstrasol je preparat na bazi bakterije Bacillus subtilis-djelovanje na pepelnicu i sivu plijesan
9. Tretiranje u zonu grozda

FitoBotryfun                           1,5 l

ili

Scala                                      1,5 kg

Ekstrasol                                  3,0 l

FitoHeliosulfre                       1,5 l

Siva plijesan

Pepelnica, siva plijesan

Tretiranja sa sumporom obaviti kada je temperatura ispod 28oC zbog izbjegavanja fitotoksičnosti!
10. Tretiranje u fazi šaranja bobica

Folpan 80 WDG                   1,5 kg

ili Electis WG                 1,8-2,0 kg

Sumpor 80 WG                    3,0 kg

Ekstrasol                                  3,0 l

Proteoleaf                            3,0 kg

ili

Grogreen fruit                     3,0 kg

Plamenjača

Pepelnica

Gnojiva sa kalijem za nakupljanje suhe tvari-šećera u plodu

Grogreen fruit

NPK 10-6-33+ME je gnojivo u obliku gela što mu omogućava odličnu topljivost i nema začepljenja mlaznica.

11. Tretiranje u zonu grozda

FitoBotryfun                           1,5 l

ili Scala                                     1,5 l

Kaishi                                     0,75 l

FitoHeliosulfre                       1,5 l

Siva plijesan

Biostimulator na bazi aminokiselina biljnog podrijetla

Sadrži sumpor uz dodatak ljepila

 
12. Tretiranje 7 dana prije berbe

FitoMil L 60                      2,0-3,0 l

ili FitoLabicuper               2,0-3,0 l

FitoBotryfun                           2,5 l

Proteoleaf                            3,0 kg

ili

Grogreen fruit                     3,0 kg

Plamenjača, crvena palež

Botrytis

Gnojiva sa kalijem za nakupljanje suhe tvari-šećera u plodu

Sredstva nemaju karencu niti štetan utjecaja na fermentaciju
13. Tretiranje nakon berbe

Fitomax L-90                    2,5-5,0 l

FitoFol B                                  1,0 l

FitoFol Zn                                1,0 l

 

Izdvojeni tretman

FitoFol Cu                              0,25 l

Otvaranje provodnih snopova (Esca, Eutypa, Petrijeva bolest)

Gnojiva na bazi bora

Gnojivo na bazi cinka

Gnojivo na bazi bakra (bakterioze)

Gnojiva na bazi bora utječu na bolju klijavost polena i oplodnju u narednoj sezoni.

FitoFol Zn je gnojivo na bazi cinka koji utječe na bolju diferencijaciju pupova u narednoj sezoni.

DODATNE NAPOMENE

  • U slučaju pojave pokretnih oblika crvenog voćnog pauka, primijeniti sredstvo FitoMite u dozi 2,5-3,0 l/ha.
  • U slučaju prisutnosti bolesti Esce i Eutype, nakon berbe provesti tretiranje sredstvom FitoMax L-90 u dozi 5,0 l/ha. Prilikom otvaranja rana rezidbom napraviti dezinfekciju rana sredstvom FitoMax L-90 , dezinfekciju obaviti kistom premazivanjem koncentriranim sredstvom iz boce.
  • Kod starijih nasada za pročišćavanje provodnih snopova i pomlađivanje rodnih grana tretirati sa sredstvom FitoMax L-90 (5 puta u vegetaciji u dozi od 1,0 l/ha ili jednom u dozi od 5,0 l/ha).
  • U slučaju pojave stresnih uvjeta (mraz, suša, tuča) potrebno je obaviti tretiranje jednim od pripravaka s aminokiselinama radi bržeg oporavka biljke: FitoAlgen F u dozi 2,0 l/ha ili Fitofert LMW u dozi 2,5-3,5 l/ha ili Kaishi 1,5-2,0 l/ha. U slučaju tuče uz aminokiseline dodati kontaktni fungicid (Folpan 80 WDG ili Kastor).
  • Ukoliko je u vinogradu prisutna kloroza uslijed blokade željeza, prije kiše tretirati tlo s preparatom Grow u dozi 30 g po biljci ili folijarno po uočenim simptomima kloroze u dozi 2,5 kg/ha ili gnojivom Fitofert Fe u dozi 2,0-4, 0 l/ha folijarno.
  • U svako tretiranje kroz vegetaciju moguće je dodati Ekstrasol u dozi od 1,0 l/ha.
  • Uz insekticide i akaricide obavezno koristiti proizvod pH minus u dozi 0,5 l/ha zbog reguliranja pH vrijednosti škropiva. Snižavanjem pH vrijednosti škropiva postiže se bolje djelovanje insekticida i akaricida. Optimalni pH škropiva je 6,3.
  • Sredstva označena u programu sa * nisu registrirana za primjenu u RH u ovoj kulturi, ali ih navodimo u programu temeljem iskustava u primjeni i dozvola za primjenu u drugim državama.