Image Alt

Program vinova loza

Proizvod

Namjena

suzbijanje bolesti i štetnika/prihrana

1.TRETIRANJE PRED KRETANJE VEGETACIJE

Cupra                                                                              3,0 L (Crna pjegavost, plamenjača)

FitoHeliosulfre                                                               3,0 – 6,0 L (Gušenje grinja)

2.TRETIRANJE (PO POTREBI)

Baturad WP                                                                   1,0 KG              

ili Mavrik 2F*                                                                  0,2 L (Migratorne sovice)

FitoHeliosulfre                                                             3,0 5,0 L (grinje, zimske pepelnice)

3.TRETIRANJE U FAZI RAZVOJA LISTIĆA – MLADICE DO 10 CM.

Folpan 80 WDG                                                            1,5 KG (Crna pjegavost, plamenjača)

Sumpor WG 80                                                            3,0 -5,0 KG (Pepelnica, gušenje grinja)

Fito Film                                                                         0,4 L (okvašivač, ljepilo)

ili FitoHeliosulfre                                                         3,0 – 5,0 L (okvašivač + sumpor)

Proteoboom                                                                2,0 KG (NPK gnojivo s mikroelementima)

FitoAlgen F                                                                  1,0 L (Gnojivo na bazi aminokiselina iz morskih algi)

Promag                                                                       0,5-0,7 L (Gnojivo sa magnezijem za bolje stvaranje klorofila)

4.TRETIRANJE KOD DUŽINE IZBOJA 20 – 40 CM, POJAVA GROZDIĆA

Electis WG                                                                  1,5 KG (Crna pjegavost, plamenjača)

Tebkin 250 EW                                                          0,4 L (Pepelnica)

FitoHeliosulfre                                                           3,0 L (Pepelnica)

    ili

Karathane gold 350 EC                                            0,4 L

FitoBio 20                                                                   2,0 L (NPK gnojivo sa mikroelementima)

5.TRETIRANJE PRIJE CVATNJE

Electis WG                                                                     1,8 KG (Plamenjača)

     ili

Reboot                                                                           0,45 KG

Fond 12 E                                                                       0,4 L (Pepelnica, crna trulež)

Mimic                                                                             0,6 L (Grožđani moljci)

FitoSupreme                                                                 3,0 L (gnojivo na bazi kalija, fosfora I sumora za bolju otpornost)

Folibor L ili FitoFol B                                                    1,5 L (Gnojivo na bazi bora za bolju oplodnju)

FitoDimel                                                                       1,0 L (Okvašivač)  

 

6.TRETIRANJE NAKON CVATNJE

Sphinx extra 685 WDG                                              2,0 KG (Plamenjača)

ili Folpan gold                                                              2,0 KG ( Plamenjača)

FitoHeliosulfre                                                             3,0 L (Pepelnica)

+

Cyflamid 5 EW                                                            0,5 L (Pepelnica)

Baturad WP                                                                1,0-1,5 KG (Grožđani moljac)

Pyrus 400 SC                                                              1,5 L (Zeleni botrytis)

ili

Cantus                                                                         1,0 KG

FitoFol Zn                                                                   1,0 L (Gnojivo na bazi cinka)

Fitofert mangan                                                        2,5 L (Gnojivo na bazi mangana)

Wetcit                                                                        0,25 % (Okvašivač-sekundarno djelovanje na pepelnicu)

 

7. TRETIRANJE U FAZI RASTA BOBICA

Sphinx extra 685 WDG                                              2,0 KG (Plamenjača)

ili Folpan Gold                                                             2,0 KG

ili Electis WG                                                                1,8 KG

ili Reboot                                                                   0,45 KG

Fond 12 E                                                                     0,4 L (Pepelnica, crna trulež)

+Karathane gold 350 EC                                           0,6 L

ili

Cyflamid 5 EW                                                           0,5 L

Fastac 10 EC                                                              0,25 L (Grožđani moljac, američki cvrčak)

ili Avaunt EC                                                              0,25 L

ili Mavrik 2 F*                                                             0,25 L

Fito Bio 20                                                                 2,5-3,0 L (NPK gnojivo s mikroelementima i aminokiselinama)

Wetcit                                                                        0,25% (Okvašivač)

8.TRETIRANJE PRIJE ZATVARANJA GROZDA

 

Electis WG                                                              1,8 KG (Plamenjača)

ili Reboot                                                              0,45 KG

Sumpor 80 WG                                                     3,0 KG (Pepelnica)

+Tebkin 250 EW                                                    0,4 L

Cyflamid 5 EW                                                      0,5 L

Mimic                                                                    0,75 L (Grožđani moljci)

FitoSupreme                                                        3,0 L (PK gnojivo sa sumporom)

Ekstrasol                                                               2,5 L (Bacillus subtilis)

Wetcit                                                                   0,25% (Okvašivač)

9.TRETIRANJE U ZONU GROZD

 

FitoBotryfun                                                          1,5 L (Siva plijesan)

ili

Switch 62,5 WG                                                    0,5 KG

Ekstrasol                                                                3,0 L (Bacillus suptilis)

Fitofert sumpor                                                     1,5 L (Organsko gnojivo sa sumporom i aminokiselinama)

FitoHeliosulfre                                                      1,5 L

10.TRETIRANJE U FAZI ŠARANJA BOBICA

 

Folpan 80 WDG                                                       1,5 KG (Plamenjača)

ili Electis WG                                                            1,8-2,0 KG

Sumpor 80 WG                                                       3,0 KG (Pepelnica)

ili

FitoSupreme                                                          1,5 L (PK gnojivo sa sumporom)

+Sumpor 80 WG                                                   1,5 KG

Ekstrasol                                                                3,0 L

Proteoleaf                                                             3,0 KG (Gnojivo sa kalijem za nakupljanje suhe tvari-šećera u plodu)

11.TRETIRANJE U ZONU GROZDA

 

FitoBotryfun                                                              1,5 L (Siva plijesan)

Kaishi                                                                        0,75 L (Biostimulator na bazi aminokiselina biljnog podrijetla)

FitoHeliosulfre                                                          1,5 L (Sadrži sumpor uz dodatak ljepila)

12.TRETIRANJE 7 DANA PRIJE BERBE

 

FitoMil L 60                                                               2,0-3,0 L (Plamenjača, crvena palež)

ili FitoLabicuper                                                        2,0-3,0 L

Fitofert sumpor                                                         2,5 L (Gnojivo s a.k i sumporom, sporedno djelovanje na pepelnicu)

Proteoleaf                                                                 3,0 KG (Gnojivo sa kalijem za nakupljanje suhe tvari-šećera u plodu)

13.TRETIRANJE NAKON BERBE A PRIJE OPADANJA LIŠĆA

 

Fitomax L 90                                                           2,5-5,0 L (Otvaranje provodnih snopova)

Folibor L ili FitoFol B                                              1,0 L (Gnojiva na bazi bora)

FitoFol Zn                                                                1,0 L (Gnojivo na bazi cinka)

 

Izdvojeni tretman

FitoFol Cu                                                                0,5 L (Bakar u kelatnom obliku (bakterioze))

DODATNE NAPOMENE

  • U slučaju pojave crvenog voćnog pauka tretirati sa sredstvom Shoshi u dozi 0,4-0,5 kg (jaja crvenog voćnog pauka) a kod pokretnih oblika primijeniti sredstvo FitoMite u dozi

2,5-3,0 l/ha.

  • U slučaju prisutnosti bolesti Esce i Eutype, nakon berbe provesti tretiranje sredstvom FitoMax L-90 u dozi 5,0 lit/ha. Prilikom otvaranja rana rezidbom napraviti dezinfekciju rana sredstvom FitoMax L-90 , dezinfekciju obaviti kistom premazivanjem koncentriranim sredstvom iz boce.
  • Kod starijih nasada za pročišćavanje provodnih snopova i pomlađivanje rodnih grana tretirati sa sredstvom FitoMax L-90 (5 puta u vegetaciji u dozi od 1 l/ha ili jednom u dozi od 5 l/ha).
  • U slučaju pojave stresnih uvjeta (mraz, suša, tuča) potrebno je obaviti tretiranje jednim od pripravaka s aminokiselinama radi bržeg oporavka biljke: FitoAlgen F u dozi 2,0 l/ha ili Fitofert LMW u dozi 2,5-3,5 l/ha ili Kaishi 1,5-2,0 l/ha. U slučaju tuče uz aminokiseline dodati kontaktni fungicid (Folpan 80 WDG ili Kastor).
  • Ukoliko je u vinogradu prisutna kloroza uslijed blokade željeza, prije kiše tretirati tlo s preparatom Grow u dozi 30 g po biljci ili folijarno po uočenim simptomima kloroze u dozi 2,5 kg/ha ili gnojivom Fitofert Fe u dozi 2,0-4, 0 l/ha folijarno.
  • U svako tretiranje kroz vegetaciju moguće je dodati Ekstrasol u dozi od 1,0 l/ha.
  • Sredstva označena u programu s * nisu registrirana za primjenu u RH u ovoj kulturi, ali ih navodimo u programu temeljem iskustava u primjeni i dozvola za primjenu u drugim državama.