Image Alt

HERBICIDI

Aktivna tvar: tribenuron 750 g/kg

Formulacija: vododispergirajuće granule (WG)

Primjena: 

 • Ozima pšenica

jednogodišnji širokolisni korovi

Primjenjuje se u količini 15-25 g/ha (1,5-2,5 g/1000 m ) nakon nicanja usjeva (post-em), u

razvojnim stadijima od prvog koljenca do vidljivog jezičca zastavice (BBCH 31-39). Za

postizanje optimalne učinkovitosti, korove tretirati u aktivnom porastu. Nakon primjene,

sredstvo vrlo brzo ulazi u biljku, većim dijelom putem listova te manjim dijelom putem korijena.

Utrošak vode: 200-400 l/ha.

Maksimalni broj tretiranja u jednoj godini: 1.

 

 • Ozimi ječam

jednogodišnji širokolisni korovi

Primjenjuje se u količini 15-25 g/ha (1,5-2,5 g/1000 m ) nakon nicanja usjeva (post-em), u

razvojnim stadijima od prvog koljenca do vidljivog jezičca zastavice (BBCH 31-39). Za

postizanje optimalne učinkovitosti, korove tretirati u aktivnom porastu. Nakon primjene,

sredstvo vrlo brzo ulazi u biljku, većim dijelom putem listova te manjim dijelom putem korijena.

Utrošak vode: 200-400 l/ha.

Maksimalni broj tretiranja u jednoj godini: 1.

Karenca: 60 dana za ozimu pšenicu i ozimi ječam

Pakiranje: 25 g

Aktivna tvar: glifosat, 360 g/l u obliku izopropilamino soli (485 g/l)

Formulacija: koncentrat za otopinu (SL)

KARDA je neselektivan, sistemični herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u voćarstvu, vinogradarstvu i prije sjetve/sadnje poljoprivrednih kultura.

Nasadi oraha, mandarina, limuna, naranči, jabuka, krušaka, bresaka, nektarina, trešanja, višanja, šljiva i marelica stariji od 3 godine

 • za suzbijanje jednogodišnjih korova u količini 2-6 l/ha te za suzbijanje višegodišnjih korova u količini 6-8 l/ha u nasadima starijim od 3 godine i onima visokog rasta. Lokalno se mogu tretirati i samo površine (otoci) na kojima su prisutni višegodišnji korovi. Prilikom tretiranja izbjeći zanošenje sredstva po listovima, plodovima, granama, izbojcima iz stabla, korijenovim izdancima i ranama od rezidbe uzgajanih kultura. Koristiti niskotlačne prskalice sa štitnikom radi sprječavanja zanošenja. Vrijeme primjene je prvi puta u proljeće kada su korovi u intenzivnom porastu u ranim stadijima razvoja. Zadnje tretiranje korova u voćnjacima je u ljeto, najbolje pred cvatnju korova. Broj primjena u jednoj vegetacijskoj sezoni je najviše 2, a ukupna maksimalna količina iznosi 12 l/ha sredstva godišnje. Minimalni razmak između tretiranja je 90 dana.

Nasadi maslina i vinove loze stariji od 3 godine

 • za suzbijanje jednogodišnjih korova u količini 2-6 l/ha te za suzbijanje višegodišnjih korova u količini 6-8 l/ha. Prilikom tretiranja izbjeći zanošenje sredstva po listovima, plodovima, granama, izbojcima loze, korijenovim izdancima i ranama od rezidbe. Koristiti niskotlačne prskalice sa štitnikom radi sprječavanja zanošenja. Preporučuje se tretiranje u proljeće prije razvoja mladica, kada su korovi u ranim stadijima razvoja, te u jesen nakon berbe. Broj primjena u jednoj vegetacijskoj sezoni je najviše 2, a ukupna maksimalna količina iznosi 12 l/ha sredstva godišnje. Minimalni razmak između tretiranja je 180 dana.

 

Ograničenje: Za primjenu u maslinama za proizvodnju ulja, sredstvo se smije primijeniti samo jedanput u vegetacijskoj sezoni oko debla masline u količini od 3l/ha od stvarno tretirane površine, a najmanje 28 dana prije berbe maslina;

 

Prije sjetve ili presađivanja svih kultura

 • za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih i širokolisnih korova u količini 2-6 l/ha. Za suzbijanje jednogodišnjih korova u ranom porastu, može se tretirati i s 1,5 l/ha sredstva. Sjetvu ili presađivanje obaviti najmanje 48 sati nakon tretiranja. Vrijeme primjene je kada su korovi u ranim stadijima razvoja ili kasnije kada su korovi u intenzivnom porastu, najbolje pred cvatnju korova. Koristiti niskotlačne prskalice sa štitnikom radi sprječavanja zanošenja. Broj primjena u jednoj vegetacijskoj sezoni je najviše 2. Minimalni razmak između tretiranja je 180 dana.

Utrošak vode: 200-500 l/ha za traktorsku prskalicu; 300-500l/ha za leđnu prskalicu.

Za sve odobrene primjene, minimalna količina vode za leđnu prskalicu iznosi 300 l/ha.

Ne upotrebljavati u vremenu kad se očekuju oborine. Najbolja učinkovitost postiže se prskanjem korova u mlađim razvojnim stadijima.

Karenca:

63 dana za vinovu lozu;

28 dana za masline za proizvodnju ulja;

21 dan za orah, mandarinu, limun i naranču;

14 dana za jabuku i krušku;

7 dana za stolne masline;

Osigurana je vremenom primjene u breskvi, nektarini, trešnji, višnji, šljivi i marelici.

Nije primjenjiva za primjene prije sjetve ili presađivanja svih kultura.

Pakiranja: 1 l, 20 l

Aktivna tvar: dikamba 480 g/l

Formulacija: tekući koncentrat za otopinu (SL)

Primjena:
Kolo®480 S je herbicid namijenjen za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u:

 • kukuruzu za zrno i silažu (bez podusjeva) u količini 0,5-0,7 l/ha uz utrošak vode 200-400 l/ha (50-70 ml u 20-40 l vode na 1000 m²), primjenom nakon nicanja, kada kukuruz razvije 3-5 listova, po cijeloj površini ili primjenom u trake kada se prska pojas unutar reda kukuruza širine 25-30 cm uz međurednu
 • strništima (na kojima neće biti sjetva u istoj godini)
 • za suzbijanje višegodišnjih širokolisnih korova kao što su: osjak, svinjak, slak i drugi, u količini 1-1,5 l/ha (100-150 ml na 1000 m²), u vrijeme cvatnje

Mehanizam djelovanja:

Kolo 480®S je translokacijski herbicid kojeg biljke upijaju preko lista i korijena.

Na korovima se javljaju deformacije dijelova ili cijele biljke (uvijanje stabla i lišća, uvelost, izmjene položaja lista i stabla, nazubljenost, promjene boje, zadebljavanje…) i nakon desetak dana dolazi do odumiranja.

Ograničenja:

 • Na istoj površini koristi se samo jedanput godišnje;
 • Sredstvo se ne smije miješati s insekticidima i sa svim kloracetanilidnim graminicidima, a kod miješanja sa sulfonilureja herbicidima može doći do određenog smanjenja učinka sulfonilureja Kako bi se to izbjeglo, herbicidi se mogu primijeniti odvojeno u razmaku od najmanje 4 dana;
 • Ne smije se koristiti u sjemenskom kukuruzu;
 • Drugi usjevi ne smiju se sijati najmanje 60 dana nakon primjene sredstva;
 • Tretirani korovi se ne smiju koristiti za ishranu mliječne stoke;

Karenca:

70 dana za silažni kukuruz
Osigurana vremenom primjene za kukuruz za zrno

Pakiranje: 500 ml, 1 l

Aktivna tvar: fluroksipir 200 g/l

Formulacija: emulzija, ulje u vodi

Primjena:
NITIDE je sistemični herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih širokolisnih korova u sljedećim kulturama:

 • Pšenica ozima, ječam ozimi, raž ozima, zob ozima, pšenoraž ozima za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u količini 1,0 l/ha.

Sredstvo se primjenjuje nakon nicanja kulture i korova (post-em) od stadija razvoja dva lista do stadija pojave vidljivog jezičca zastavice (BBCH 12-39).

Karenca: osigurana vremenom primjene

Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1

 • Kukuruz za zrno za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u količini 1,0 l/ha.

Sredstvo se primjenjuje nakon nicanja kulture i korova (post-em) od stadija razvoja 2-6 listova kukuruza (BBCH 12-16).

Karenca: osigurana vremenom primjene

Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1

 • Jabuka, kruška, dunja, mušmula za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u količini 1,5 l/ha.

Sredstvo se primjenjuje u proljeće ili jesen nakon nicanja korova tretiranjem u trake. Primjena dopuštena samo u nasadima starosti 3 godine.

Ne primjenjivati sredstvo NITIDE na više od 1/3 od ukupne površine! Ne tretirati sredstvom između redova voćaka!

Karenca: 15 dana

Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1

 • Mandarina, limun, naranča, grejp, limeta za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u količini 1,5 l/ha.

Sredstvo se primjenjuje u proljeće ili jesen nakon nicanja korova tretiranjem unutar reda (u trake). Primjena dopuštena samo u nasadima starosti 3 godine.

Ne primjenjivati sredstvo Nitide na više od 1/3 od uku pne površine!

Ne tretirati sredstvom između redova agruma!

Karenca: 15 dana

 • Masline (za proizvodnju ulja), masline (stolne sorte) za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u količini 1,5 l/ha.

Sredstvo se primjenjuje u proljeće ili jesen nakon nicanja korova tretiranjem unutar reda (u trake). Primjena dopuštena samo u nasadima starosti 3 godine.

Ne primjenjivati sredstvo Nitide na više od 1/3 od ukupne površine! Ne tretirati sredstvom između redova maslina!

Karenca: 120 dana

Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1

 • Ukrasni travnjaci

za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u količini 1,0 l/ha. Sredstvo se primjenjuje nakon nicanja kulture i korova (post-em) od početka do sredine busanja (BBCH 20-26).

Karenca: nije primjenjivo

Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1

Pakiranje: 1 L

Aktivna tvar: flumioksazin, 500 g/kg

Formulacija: močivo prašivo (WP)

PLEDGE 50 WP je kontaktno-zemljišni herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih širokolisnih korova.

Vinova loza

 • za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u količini 1,2 kg/ha uz utrošak vode 100-200 l/ha prije ili neposredno nakon kretanja pupova u vinogradima starijim od 4 godine, prije nicanja korova ili u stadiju nicanja korova. U vinovoj lozi suzbija i neke jednogodišnje uskolisne te smanjuje zakorovljenost višegodišnjim širokolisnim korovima. Prije primjene sredstva PLEDGE 50 WP potrebno je ukloniti sve biljne ostatke iz vinograda koji postoje nakon zime. Sredstvo se primjenjuje na čistom tlu. Izdanci vinove loze moraju biti 40 cm iznad tla. Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1


Kukuruz

 • za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u količini 0,08 kg/ha uz utrošak vode 200-400 l/ha isključivo nakon sjetve, a prije nicanja kulture (pre-em). Sjetva kukuruza mora biti izvršena ujednačeno na dubinu od najmanje 5 cm. Za proširenje spektra djelovanja na korove u kukuruzu može se primijeniti u kombinaciji s drugim herbicidima i to prije nicanja kukuruza u količini propisanoj u uputi na etiketi i/ili u popratnom listu.
  Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1

Suncokret

 • za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u količini 0,08 kg/ha uz utrošak vode 200-400 l/ha) nakon sjetve, a prije nicanja kulture (pre-em). Sjetva suncokreta mora biti izvršena ujednačeno na dubinu od najmanje 5 cm. ili b) nakon nicanja kulture (post-em) isključivo u stadiju razvoja 2-4 prava lista suncokreta (BBCH 12-14). Post-em primjena preporuča se samo u iznimnim slučajevima (kada nije moguća pre-em primjena). Primjena sredstva PLEDGE 50 WP u suncokretu nakon nicanja (post-em) povoljnija je u slučajevima dužeg izostajanja oborina.

Ograničenje: Kod primjene sredstva nakon nicanja suncokreta (post-em) sredstvo PLEDGE 50 WP ne smije se primijeniti u stadiju samog klijanja suncokreta! Nikada ne primijeniti sredstvo PLEDGE 50 WP prije pojave 2 prava lista, niti nakon 4 prava lista suncokreta. Primjenom sredstva u stadiju razvoja suncokreta nakon 4 prava lista ili u nepoštivanju svih propisanih uputa na etiketi i/ili u popratnom listu mogu nastati snažni fitotoksični simptomi, deformacija listova pa čak i potpuno uništenje kulture. Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1

Najbolja učinkovitost postiže se kad se sredstvo primjenjuje na korove koji još nisu niknuli ili su u fazi nicanja.

Karenca:

Osigurana vremenom primjene (OVP) za vinovu lozu, suncokret i kukuruz.

Pakiranja: 80 g

Aktivna tvar: oksifluorfen: 240 g/L (22,7 % w/w)

Formulacija: koncentrat za emulziju (EC)

Primjena:

Smerch je zemljišni kontaktni herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih širokolisnih korova i nekih jednogodišnjih uskolisnih korova uključujući koštan (Echinochloa crus-galli) u:

 • suncokretu, nakon sjetve, a prije nicanja kulture (pre-em) najkasnije do kraja travnja u količini 1 L/ha (100 ml/1000 m2) uz utrošak vode 300-600 L/ha (30-60 L/1000 m2). Da bi se ispoštovala maksimalno dozvoljena količina sredstva/ha od 0,625 L/ha te optimalna učinkovitost, dozvoljena je samo usmjerena primjena primjena u trake – izravno u vrijeme sjetve suncokreta na širinu od 20 do     38     cm     u     redove     uz     pomoć     sijačice     koja     ima     raspršivač. Broj primjena u vegetacijskoj sezoni: 1

Način primjene: Prskanje u trake uz pomoć sijačice koja ima raspršivač;

 • vinovoj lozi (vinske i stolne sorte), jabuci i krušci, u proljeće za vrijeme mirovanja vegetacije (BBCH 00) u količini 2 L/ha (200 ml/1000 m2) uz utrošak vode 200-500 L/ha (20-50 L/1000 m2). Da bi se ispoštovala maksimalno dozvoljena količina sredstva/ha od 0,625 L/ha te optimalna učinkovitost, dozvoljena je samo usmjerena primjena primjena u redove kulture ili između redova. Tretirati samo  30%  površine,  bilo  u  redovima  ili  između  redova. Broj primjena u vegetacijskoj sezoni: 1

Način primjene: Prskanje traktorskim prskalicama u redovima ili između redaka, usmjerena primjena na tlo;

 • naranči, mandarini i maslini, od jeseni do ranog proljeća (kada nema plodova na tlu) u količini 2 L/ha (200 ml/1000 m2) uz utrošak vode 200-500 L/ha (20-50 L/1000 m2). Da bi se ispoštovala maksimalno dozvoljena količina sredstva/ha od 0,625 L/ha te optimalna učinkovitost, dozvoljena je samo usmjerena primjena primjena u redove agruma ili između redova agruma i oko baze maslina ili između redova maslina. Tretirati samo 30% površine, bilo u redovima ili između redova.
 • Broj primjena u vegetacijskoj sezoni: 1

Način primjene: Prskanje traktorskim prskalicama u redovima ili između redaka, usmjerena primjena na tlo.

Osjetljive korovne vrste: zapadnoamerički šćir (Amaranthus blitoides), obični šćir (Amaranthus retroflexus), boražina (Borago officinalis), neven (Calendula sp.), bijela loboda (Chenopodium album), fini slak (Convolvulus althaeoides), poljski slak (Convolvulus arvensis), bijeli kužjak (Datura stramonium), dvoredac (Diplotaxis erucoides), zidni dvoredac (Diplotaxis muralis), koštan (Echinochloa crus-galli), slak pozemljuh (Fallopia convolvulus), okrunjena tratinčica (Glebionis coronaria), obuhvatna mrtva kopriva (Lamium amplexicaule), višecvjetni ljulj (Lolium multiflorum), tvrdi ljulj (Lolium rigidum), šumski sljez (Malva sylvestris), sljez (Malva verticillata), hmeljasta dunjica (Medicago lupulina), djetelina (Medicago orbicularis), jednogodišnja vlasnjača (Poa annua), ptičji dvornik (Polygonum aviculare), tušt (Portulaca oleracea), tupolisna kiselica (Rumex obtusifolius), obični kostriš (Senecio vulgaris), bijela gorušica (Sinapis alba), crna pomoćnica (Solanum nigrum), svinjak (Sonchus sp.), srednja mišjakinja (Stellaria media), puzava čestoslavica (Veronica officinalis).

Ograničenja primjene:
Dozvoljena je samo primjena u trake koja odgovara maksimalnoj količini sredstva od 0,625 L/ha (0,150 kg a.t/ha). Primjena sredstva Smerch® nije dozvoljena nakon 30. travnja. Sredstvo Smerch® smije se koristiti najviše jedanput godišnje na istoj površini.
Karenca:
21 dan za naranču, mandarinu i maslinu.

Osigurana je vremenom primjene u jabuci, krušci, suncokretu i vinovoj lozi.

Radna zabrana: 7 dana.

Mogući utjecaj na učinkovitost:
Učinkovitost sredstva Smerch biti će smanjena ako unutar 6 sati nakon tretiranja padne kiša. Ne tretirati ako u trenutku primjene postoji mogućnost kiše jer kiša ili navodnjavanje unutar nekoliko sati od tretiranja mogu smanjiti učinkovitost sredstva ispirući ga u tlo. Zbog mogućeg smanjenja učinkovitosti, izbjegavati mehaničku obradu tla mjesec dana prije i 2 tjedna nakon tretiranja.

Pakiranja: 1 l

Aktivna tvar: nikosulfuron: 40 g/l (4,04 % w/w)

Formulacija: uljni koncentrat za suspenziju (OD)

Primjena:

 • Primjenjuje se u količini 1,0 l/ha, nakon nicanja (post-em) u stadijima razvoja 2-8 listova kukuruza (BBCH 12-18).

Spektar djelovanja:

 • vrlo dobro suzbija (> 95 %): obični kužnjak (Datura stramonium), divlja rotkva (Raphanus raphanistrum)
 • dobro suzbija (85-95 %): obična svračica (Digitaria sanguinalis), obični koštan (Echinochloa crus- galli), američko proso (Panicum dichotomiflorum), divlji sirak (Sorghum halepense);
 • djelomično suzbija (70-85 %): veliki dvornik (Polygonum persicaria), crna pomoćnica (Solanum nigrum), poljski osjak (Cirsium arvense).

Broj primjena u vegetacijskoj sezoni: jedanput svake druge godine na istoj površini.

Utrošak vode: 200-400 l/ha

Karenca: Osigurana je vremenom primjene u kukuruzu za zrno i kukuruzu za silažu.

Plodored: U slučaju prijevremenog preoravanja usjeva, 30 dana nakon primjene sredstva Stretch® smije se sijati samo kukuruz. U normalnom plodoredu nakon dubokog oranja u jesen smiju se sijati ozime žitarice. Ostale kulture smiju se sijati/saditi tek u proljeće sljedeće godine.

Fitotoksičnost: Ako se sredstvo primjenjuje u propisanim količinama i na propisani način ono nije fitotoksično za kulture u kojima je odobrena primjena. Kod primjene sredstva Stretch® moguća je pojava simptoma fitotoksičnosti prolaznog karaktera bez utjecaja na prinos.

Folijarna primjena organofosfornih insekticida treba uslijediti najranije 7 dana prije ili poslije primjene sredstva Stretch®. Prilikom primjene sredstva Stretch® spriječiti zanošenje škropiva na susjedne kulture.

Mogući utjecaj na učinkovitost: Djelovanje herbicida Stretch® može biti umanjeno u sušnim uvjetima ili u slučaju da nekoliko sati nakon primjene padne jača kiša.

Podaci o načinu/mehanizmu djelovanja sredstva: Korovi sredstvo upijaju preko lista (folijarno) i korijena te ga brzo provode ksilemom i floemom. Zaustavljanjem procesa stvaranja acetolaktat sinteze (ALS), aktivna tvar inhibira sintezu esencijalnih aminokiselina valina i izoleucina što rezultira uvenućem osjetljivih vrsta.

Pakiranja: 1 l

Aktivna tvar: kizalofop-P-etil: 50 g/l (5,47 % w/w)

Formulacija: koncentrat za emulziju (EC)

Primjena:
Sredstvo primijeniti od stadija razvijena 3 lista do stadija 9 ili više izduženih internodija stabljike (BBCH 13-39) u količini 1,2 – 3,0 l/ha.

Količina sredstva ovisi o vrsti korova i vremenu primjene. Za suzbijanje višegodišnjih korova i kasniju primjenu nakon nicanja preporučuje se primjena veće količine sredstva.

U nepovoljnim uvjetima za rast i razvoj primijeniti veću količinu sredstva. Za poboljšanje učinka suzbijanja višegodišnjih korova preporučuje se u škropivo dodati sredstvo za poboljšanje učinka registrirano za tu namjenu.

Broj primjena u vegetacijskoj sezoni: 1

Utrošak vode: 200-400 l/ha

Karenca: 90 dana za uljanu repicu; 60 dana za suncokret.

Radna zabrana: 19 dana.

Ograničenja: Sredstvo Trepach® smije se koristiti najviše jedanput svake druge godine na istoj površini.

Plodored:
Nakon primjene sredstva Trepach® može se saditi/sijati bilo koja kultura. U slučaju propadanja usjeva mogu se sijati/saditi uljana repica, šećerna repa, rajčica, soja, zob i luk.

Fitotoksičnost: Sredstvo je fitotoksično za sve uskolisne usjeve. Na uljanoj repici se može pojaviti prolazna fitotoksičnost u vidu bijelih mrlja na listovima, koje nemaju učinaka na prinos. Prilikom primjene sredstva Trepach® spriječiti zanošenje škropiva na susjedne kulture.

Podaci o načinu/mehanizmu djelovanja sredstva: Herbicidno sredstvo Trepach®sadrži aktivnu tvar kizalofop-P-etil koja pripada skupini ariloksifenoksi propionata. Sredstvo Trepach®djeluje na korove preko lista i inhibira enzim acetil-koenzim A karboksilazu (ACCase) koji katalizira procese sinteze masnih kiselina i na taj način suzbija isključivo uskolisne korovne vrste.

Trepach®   je selektivno sistemično herbicidno sredstvo koje se nakon primjene i usvajanja

premješta po meristemskom staničju gdje su nakon tjedan dana vidljivi prvi simptomi u vidu nekroze listova.

Pakiranja: 1 l, 5 l