Image Alt

AKARICIDI

Aktivna tvar: klofentezin 500 g/l

Formulacija: koncentrat za suspenziju (SC)

Apollo 50 SC je selektivni akaricid za suzbijanje zimskih jaja i ličinki crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi), prvih mlađih razvojnih pokretnih oblika crvenog pauka (Tetranychus spp.) i ličinki grinja (Acarina).

Jabuka i kruška

  • za suzbijanje zimskih jaja crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi) primjenjuje se u količini 0,4 l/ha u trenutku izlaženja ličinki iz zimskih jaja uz utrošak od najmanje 1500 l škropiva/ha (40 ml u 150 l vode na 1000 m2). Za suzbijanje ljetnih jaja i mladih pokretnih razvojnih oblika pauka u količini 0,4 l/ha uz utrošak od najmanje 1500 l/ha škropiva (40 ml u 150 l vode na 1000 m2). Tretirati treba kada se na listu nalaze najviše 2-3 pokretna mlada razvojna oblika pauka. Dozvoljena je najviše jedna primjena godišnje. Sredstvo se smije koristiti najviše 1 puta godišnje u maksimalnoj količini 0,4 l/ha (200 g aktivne tvari/ha).

Vinova loza

  • za suzbijanje crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi) primjenjuje se u količini 0,4 l/ha uz utrošak 1000 l škropiva/ha (40 ml u 100 l vode na 1000 m2). Tretirati treba u trenutku izlaženja ličinki iz zimskih jaja. Dozvoljena je najviše jedna primjena godišnje. Maksimalno dozvoljena količina sredstva je 0,4 l/ha. Sredstvo se smije koristiti najviše 1 puta godišnje u maksimalnoj količini 0,4 l/ha (200 g aktivne tvari/ha).

Ukrasno bilje

  • za suzbijanje crvenih pauka (Tetranychus spp.) primjenjuje se u količini 0,4 l/ha. Dozvoljena je najviše jedna primjena godišnje. Maksimalno dozvoljena količina sredstva je 0,4 l/ha. Tretirati treba kod pojave prvih mlađih razvojnih pokretnih oblika paukova. Sredstvo se smije koristiti najviše 1 puta godišnje u maksimalnoj količini 0,4 l/ha (200 g aktivne tvari/ha).

Krastavac salatni

  • za suzbijanje crvenih pauka (Tetranychus spp.) primjenjuje se u količini 0,4 l/ha. Dozvoljena je najviše jedna primjena godišnje. Maksimalno dozvoljena količina sredstva je 0,4 l/ha. Tretirati treba kod pojave prvih mlađih razvojnih pokretnih oblika paukova. Sredstvo se smije koristiti najviše 1 puta godišnje u maksimalnoj količini 0,4 l/ha (200 g aktivne tvari/ha). Ne smije se koristiti u krastavcima za kiseljenje.

Proširenja uporabe na male kulture i/ili male namjene:

Kupina

  • za suzbijanje grinja (Acarina) primjenjuje se u količini 0,4 l/ha. Primijeniti pojavom prvih ličinki iz jaja. Prije primjene sredstva poželjno je na manjoj površini napraviti test. Utrošak vode iznosi 1000 l/ha. Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1

Malina

  • za suzbijanje grinja (Acarina) primjenjuje se u količini 0,4 l/ha. Primijeniti pojavom prvih ličinki iz jaja. Prije primjene sredstva poželjno je na manjoj površini napraviti test. Utrošak vode iznosi 1000 l/ha. Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1

Karenca:

35 dana za jabuku i krušku;

28 dana za vinovu lozu (vinske sorte);

3 dana za krastavac salatni;

7 dana za malinu i kupinu;

Nije primjenjiva za ukrasno bilje.

Pakiranja: 500 ml

Aktivna tvar: heksitiazoks 100 g/kg

Formulacija: močivo prašivo (WP)

 

SHOSHI je kontaktni i želučani akaricid koji se primjenjuje za suzbijanje štetnih grinja.

 

Naranča, mandarina, limun, grejp

  • za suzbijanje običnog crvenog pauka-koprivine grinje (Tetranychus urticae) i crvenog pauka agruma (Panonychus citri) u koncentraciji 0,015% (15 g sredstva/100 l vode), uz utrošak vode 1000-2500 l/ha, odnosno u količini 150-375 g sredstva/ha na početku izlaska ličinki iz zimskih jaja.

Jabuka i kruška

  • za suzbijanje običnog crvenog pauka-koprivine grinje (Tetranychus urticae) u koncentraciji 0,05% (50 g sredstva/100 l vode), uz utrošak vode 800-1000 l/ha, odnosno u količini

400-500 g sredstva/ha, u razvojnoj fazi ružičastih pupova na početku izlaska ličinki iz zimskih jaja.

Vinova loza (stolne i vinske sorte)

  • za suzbijanje običnog crvenog paukakoprivine grinje (Tetranychus urticae) u koncentraciji 0,05% (50 g sredstva/100 l vode), uz utrošak vode 500-1000 l/ha, odnosno u količini 250-500 g sredstva/ha, 2 do 3 tjedna nakon cvatnje kod pojave prvih pokretnih stadija grinje.

Broj primjena u vegetacijskoj sezoni: 1

 

Način djelovanja:

Sredstvo SHOSHI je kontaktno želučani akaricid iz skupine inhibitora razvoja koje suzbija jaja, ličinke i nimfe grinja te ima dugo rezidualno djelovanje.

 

Karenca:

28 dana za jabuku i krušku;

21 dan za vinovu lozu (stolne i vinske sorte);

14 dana za naranču, mandarinu, limun i grejp;

 

Radna karenca:

14 dana za vinovu lozu;

8 dana za jabuku i krušku;

6 dana za naranču, mandarinu, limun i grejp;

 

Pakiranja: 500 ml