Faza tretiranja

Preparat

Bolesti/štetnici

Komentar

1. Zimsko tretiranje pred kretanje vegetacije

 

Cupra                            3,0 l

Fito Film                       0,4 l

Krastavost

Okvašivač

Vizualnim pregledom utvrditi prisustvo jaja grinja, jaja lisnih uši kao i kalifornijske štitaste uši.

2. Tretiranje u fazi otvaranja pupa

 

Indofil                        2,0 kg

Imidan 50 WG          1,5 kg

Lancoil                          8,0 l

ili Lancoil                    15,0 l

(ukoliko je tretman bez Imidan 50 WG)

Krastavost

Zimska jaja štetnika

 

Primjena ulja u ovoj fenofazi, daje jako dobru efikasnost u suzbijanju štetnika. Aplikacijom mineralnim svijetlim uljem, suzbijamo prezimljujuće oblike štetnika (krvava uš, kalifornijska štitasta uš, crveni voćni pauk)

3. Tretiranje u fazi

mišijih uši

 

Ziram 76 WG            2,5 kg

Brai                      0,5-0,75 l

 

FitoHeliosulfre      3,0-5,0 l

 

Krastavost

Kalifornijska

Štitasta uš

Gnojivo na bazi sumpora s okvašivačem

Pratiti  prisustvo zimska jaja štetnika.

Ne tretirati sa kaptanom i sumporom neposredno nakon tretmana sa mineralnim  uljem, posebno kod osjetljivih sorata.

FitoHeliosulfre je sumpor u tekućoj formulaciji sa dodatkom ljepila i uz njega nije potreban drugi okvašivač. Izbjegavati njegovu primjenu za vrijeme cvatnje.

4. Tretiranje u fazi

otvorenog pupa

 

Indofil 80 WP         2,50 kg

   ili Chromodin S-65    1,25 kg

Pirimor 50 WG         0,5 kg

Fond 12 E                   0,25 l

FitoFol B                1,0-1,5 l

 

Proteoboom      2,5-3,5 kg

 

Apollo 50 SC                0,5 l

 

Wetcit                       0,20 %

Krastavost

 

Lisne uši

Pepelnica

Gnojivo na bazi bora

 

NPK gnojivo sa mikroelementima

Jaja crvenog voćnog pauka

Okvašivač

 

FitoFol B je proizvod sa borom, mikroelementom vrlo bitnim za klijavost polena. Radi spore pokretljivosti, potrebno je početi sa aplikacijama u ovoj fazi.

 

Kontrolirati zimska jaja crvenog voćnog pauka i po potrebi aplicirati Apollo 50 SC.

5. Tretiranje u fazi ružičastog pupa

 

Ziram 76 WG            2,5 kg

Nimrod                         0,6 l

FitoBio 20                     2,5 l

 

 

FitoFol Ca                     3,0 l

Fito Film                       0,3 l

Krastavost

Pepelnica

NPK gnojivo sa mikroelementima i aminokiselinama

 

Gnojivo na bazi Ca

Okvašivač

Preparat FitoBio 20 je proizvod sa makro i mikroelementima i aminokiselinama od morskih algi. Takve aminokiseline su biljkama dostupne odmah nakon primjene. Ziram 76 WG je preparat koji se teško ispire i djeluje pri niskim temperaturama.

Pratiti pojavu štetnika, preporuka je postavljanje feromonskih klopki u cilju praćenja pojave i broja štetnih organizama.

6. Tretiranje na početku cvatnje

 

Delan Pro                     2,5 l

ili Scala                       1,25 l

Cyflamid 5 EW             0,5 l

Mavrik 2F                     0,3 l

Shigeki                          1,5 l

 

 

Ekstrasol                       2,5 l

FitoFol B                       1,5 l

Krastavost lista

 

Pepelnica

Cvjetojed, lisna uš

PK gnojivo s ekstraktima algi i mikrohranjivima

 

Bakterijska palež

Gnojivo na bazi bora

Ekstrasol je preparat na bazi bakterije Bacillus subtillis, kurativno i preventivno suzbija bolesti.

7. Tretiranje u punoj cvatnji

 

Ziram 76 WG            2,5 kg

ili Indofil 80 WP        2,5 kg

Indar 5 EW                   0,6 l

Kaishi                            1,5 l

 

FitoFol B                       1,5 l

Krastavost

 

Pepelnica

Biostimulator na bazi aminokiselina biljnog podrijetla

Gnojivo s borom

 

Odrediti potrebu za kemijskim prorjeđivanjem plodova s pripravkom Thiotrac.

8. Tretiranje na kraju cvatnje

(opadanje latica)

 

Delan Pro                     2,5 l

Argo EC                         0,3 l

Mimic SC                      0,9 l

Fitofert mangan          3,0 l

ili FitoFol Mn               1,0 l

Fito Film                     0,15 l

Krastavost ploda

Pepelnica

Savijači, mineri

Gnojiva na bazi mangana

 

Okvašivač

Gnojiva na bazi mangana produžuju period mitoze, pa dobivamo plod sa većim brojem stanica.

9. Prvo tretiranje nakon cvatnje

 

Fond 12 E                     0,3 l

Merpan 80 WDG      2,0 kg

Mospilan 20 SG        0,3 kg

Baturad                     1,0 kg

Fito Micromax             1,0 l

 

FitoFol Ca                     5,0 l

FitoFilm                        0,2 l

Pepelnica

Krastavost

Lisni mineri, uši

Savijači

Gnojivo s mikroelementima

Gnojivo na bazi kalcija

Okvašivač

U ovoj fazi potrebno je osigurati mikroelemente.

10. Drugo tretiranje nakon cvatnje

 

Embrelia                       1,0 l

Delan Pro                     2,5 l

Baturad WP              1,0 kg

Ritmus                          0,5 l

FitoSupreme                3,5 l

 

Wetcit                          0,2%

Pepelnica

Krastavost

Savijači

Lisni mineri

Gnojivo sa kalijem i fosforom

Okvašivač

Tretiranja provoditi u razmaku do 7 dana.

11. Treće tretiranje nakon cvatnje

 

Sugoby                       0,2 kg

+Argo                            0,2 l

Ekstrasol                       2,5 l

 

FitoMicromax              1,0 l

Fito Film                       0,2 l

Krastavost

 

Bakterijske bolesti, pepelnica

Gnojivo s mikroelementima

Okvašivač

Pratiti pojavu odraslih oblika pauka i ukoliko se pojavi potreba za suzbijanjem, primijeniti sredstvo Kanemite SC u dozi 1,8 l/ha uz dodatak Fito Dimel 3,0 l/ha.

12. Četvrto nakon cvatnje

 

Sugoby                       0,2 kg

+Argo                            0,2 l

Ritmus                          0,5 l

FitoFol Ca                     3,0 l

ili Fitocal                       3,0 l

Wetcit                       0,25 %

Krastavost

Pepelnica

Mineri, uši

Gnojivo sa kalcij-oksidom

 

Okvašivač

 

13. Peto nakon cvatnje

 

Embrelia                       1,8 l

+Merpan 80 WDG   2,0 kg

Mimic SC                      0,9 l

Baturad WP            0,75 kg

FitoBio 20                     3,0 l

 

 

Procal                            3,0 l

FitoFilm                        0,2 l

Krastavost

 

Savijači

 

NPK gnojivo sa mikroelementima i aminokiselinama

Gnojivo na bazi kalcija

Okvašivač

FitoBio jeNPK gnojivo sa mikroelementima i aminokiselinama od morskih algi.

14. Peto nakon cvatnje

 

Indar 5 EW                   0,6 l

+FitoSupreme              2,5 l

Fitofert LMW               3,0 l

ili FitoAlgen                  1,5 l

Procal                            3,0 l

 

FitoFilm                        0,2 l

Krastavost

Pepelnica

Organska gnojiva sa aminokiselinama

Gnojivo na bazi kalcija

Okvašivač

Ako zaštita od savijača nije bila efikasna, u ovom periodu se već mogu uočiti ubušenja gusjenica što se može ustanoviti pregledom 25 do 50 plodova ubranih na više pozicija u voćnjaku.

15. Šesto nakon cvatnje

 

Merpan 80 WDG      2,0 kg

Mospilan 20 SG        0,3 kg

Ekstrasol                       2,5 l

Procal                           3,0 l

 

FitoFol Zn                     1,0 l

Wetcit                         0,2 %

Krastavost

Lisni miner, uši

Pepelnica

Gnojivo na bazi kalcija

Gnojivo na bazi cinka

 

Okvašivač

Cink je uključen u metabolizam dušika, vrlo je važan u sintezi indol octene kiseline i auksina, važnih hormona rasta, povezanost cinka u biljci i sinteze škroba. Značajno je napomenuti da cink povećava otpornost na bolesti (preko utjecaja na proteosintezu) povećava otpornost biljke na sušu (smanjuje transpiraciju)

16. Prvo ljetno tretiranje

 

Delan 700 WDG       0,7 kg

Cyflamid 5 EW             0,5 l

Mimic SC                      0,9 l

Baturad WP            0,75 kg

FitoFert fosfit K           3,0 l

Fito Film                       0,2 l

Krastavost

Pepelnica

Savijači

 

PK gnojivo

Okvašivač

Sredinom lipnja treba ocijeniti brojnost grinja. Odluka o suzbijanju ovisi o kondiciji biljke, prirodnim neprijateljima itd. Pojavljuje se krvava uš te pokretni oblici kalifornijske štitaste uši. Vizualnom pregledom ustanoviti potrebu suzbijanja.

17. Drugo ljetno tretiranje

 

 

 

Merpan 80 WDG      2,0 kg

FitoSupreme                2,5 l

Imidan 50 WG          1,5 kg

Baturad WP            0,75 kg

Procal                            3,0 l

Wetcit                         0,2 %

Krastavost

Pepelnica

Lisne uši

Savijači

Gnojivo na bazi kalcija

Okvašivač

Pregledom listova i vrhova mladica treba ustanoviti zaraženost pepelnicom , ukoliko je više od 20% listova zaraženo, smatra sa da takav intenzitet zaraze može dovesti do većeg smanjenja prinosa i kvaliteta plodova.

18. Treće ljetno tretiranje

 

Delan 700 WDG       0,7 kg

Baturad                     1,0 kg

Proteoleaf                 3,0 kg

ili Grogreen fruit         3,0 l

 

Kaishi                            1,5 l

 

Fito Film                       0,2 l

Krastavost

Savijači

Gnojiva na bazi kalija za povećanje suhe tvari-šećera u plodu.

NPK gnojivo sa mikroelementima i aminokiselinama

Okvašivač

 

Voćnjake u lošoj kondiciji treba pregledati na prisustvo potkornjaka. Vizualnim pregledima se nastavlja praćenje brojnosti grinja i njihovih prirodnih neprijatelja.

19. Četvrto ljetno tretiranje

 

Merpan 80 WDG   2,25 kg

ili Kastor 50 WP       3,0 kg

Ritmus                          0,5 l

ili Mavrik 2F                 0,3 l

FitoCal ultra                 1,5 l

Wetcit                         0,2 %

Krastavost i skladišne bolesti

 

Kukuruzni moljac

Gnojivo na bazi kalcija

Okvašivač

Posljednjih godina česta je pojava kukuruznog moljca pred berbu te je potrebno provoditi zaštitu od istog. Preparat FitoCal Ultra je proizvod sa kalcij-oksidom i sintetskim auksinom.

20. Tretiranje 10 dana prije berbe

 

Ekstrasol                       3,5 l

Bellis                          0,8 kg

FitoCal ultra                 1,5 l

 

Baturad WP     0,75-1,0 kg

Skladišne bolesti

Skladišne bolesti

Gnojivo na bazi kalcija (CaO)

Savijači, kukuruzni moljac

Tretiranje s ciljem povećanja skladišnih sposobnosti.

21. Tretiranje nakon berbe

(20 dana prije prvog mraza)

 

FitoFol Zn                     1,0 l

FitoFol B                       1,0 l

 

Odvojeno tretirati:

FitoFol Cu                   0,25 l

Gnojivo na bazi cinka

Gnojivo na bazi bora

 

 

Gnojivo na bazi bakra za suzbijanje bakterioza

Tretman sa cinkom je bitan za bolju diferencijaciju pupova u narednoj godini, a bor za bolju oplodnju.

NAPOMENE

  • Zbog sprječavanja mrežavosti i sunčevih ožegotina, preporučamo primjenu kaolinske gline KAOLIT u svakom tretiranju od formiranja ploda do 01. kolovoza u dozi 2,5-3,0 kg/ha.
  • Za okvašivač Wetcit doza primjene je bazirana na količini vode koju koristimo za tretiranje, pa je zbog toga izražena u koncentraciji (% na količinu vode).
  • Uz insekticide i akaricide obavezno koristiti proizvod pH minus u dozi 0,5 l/ha zbog reguliranja pH vrijednosti škropiva. Snižavanjem pH vrijednosti škropiva postiže se bolje djelovanje insekticida i akaricida. Optimalni pH škropiva je 6,3.

UČINKOVITOST TRETIRANJA JABUKE PO FAZAMA RAZVOJA

Bolesti

Jesen

Kretanje vegetacije

Vunasti pup

Ružičasti pup

Opadanje latica

Krastavost

++

++

+++

+++

+++

Pepelnica

—-

—-

—-

+++

+++

Bakterijska palež

—-

—-

—-

+++

+++

 

Učinkovitost: +++jako učinkovito,++umjereno učinkovito,—slabo učinkovito