Faza tretiranja

Preparat

Bolesti / štetnici

Komentar

1.tretiranje u fazi kretanja vegetacije

 

 

 

Cupra*                      2,0 l

 

Šupljikavost lista, palež cvjetova, bakterioze

 

 

Odstraniti sve izboje na kojima ima rak rana iz koje bi na proljeće krenula curiti smola. Primijeniti bakar prije otvaranja pupova s ciljem suzbijanja gljive (Wilsonomyces carpophilus) koja prezimljuje u tim šupljinama i postaje aktivna već pri temperaturi od 7-10 Co.

2.tretiranje u fazi otvaranja pupa

 

Laincoil                   10,0 l

Fito Fol Zn                1,5 l

Fito Fol Mn               1,0 l

Zimska jaja štetnika

Gnojivo na bazi cinka

Gnojivo na bazi mangana

Provesti kontrolu štetnika u nasadima trešnje i višnje.

3. tretiranje u fazi pojave bijelog pupa

 

 

Imidan 50 WG       1,5 kg

FitoFol B                  1,0 l

Fitofert fosfit K          2,0 l

 

Wetcit                      0,25 %

 

 

Lisne uši

Gnojivo na bazi bora

Organsko PK gnojivo sa aminokiselinama

Okvašivač

 

Pratiti pojavu lisnih uši i ostalih štetnika. Primijeniti FitoFol B u cilju povećanja klijavosti polena.

4. tretiranje u cvatnji

 

 

 

Indar 5 EW               0,7 l

FitoAlgen F              1,0 l

 

Ekstrasol                  2,0 l

Monilia spp.

Organsko gnojivo na bazi aminokiselina iz morskih algi

Bakterioze

 

 

 

 

Ekstrasol je preparat na bazi bakterije Bacillus subtilis za suzbijanje bakterijskih i gljivičnih bolesti. U roku od 3-5 dana ponoviti aplikaciju.

 

5. tretiranje u fazi opadanja latica

 

 

Kastor                   3,0 kg

Ritmus*                    0,5 l

FitoSupreme            3,0 l

 

Fitofert mangan          3,0 l

 

 

Wetcit                   0,25%

Šupljikavost lista

Štetnici

PK gnojivo sa sumporom

 

Organsko gnojivo na bazi mangana i aminokiselina

 

Okvašivač

FitoSupreme je proizvod koji jača prirodni obrambeni mehanizam biljke. Za produženje mitoze u plodovima potrebno je osigurati dovoljno mangana u biljkama.

6. tretiranje u fazi formiranih plodova

 

 

Syllit 544 SC       1,25 kg

Imidan 50 WG       1,5 kg

 

FitoCal ultra             2,0 l

 

Proteoleaf             3,0 kg

ili Grogreen fruit    3,0 kg

Kaishi                            1,5 l

 

 

Fito Film                   0,4 l

 

Kozičavost lista

Trešnjina muha,

lisne uši

Gnojivo na bazi kalcija za bolju tvrdoću ploda

Gnojiva na bazi kalija za nakupljanje suhe tvari-šećera u plodu

Biostimulator na bazi aminokiselina biljnog podrijetla

Okvašivač

 

FitoCal ultra je gnojivo na bazi kalcij oksida+auksina.

Auksin omogućava lakše usvajanje kalcija i u kasnijim fazama dozrijevanja.

7. tretiranje 7-10 dana prije berbe

 

 

FitoBotryfun             2,0 l

Ekstrasol                  2,0 l

FitoCal ultra             2,0 l

 

Fito Film                       0,5 l

 

 

Trulež plodova

 

Gnojivo na bazi kalcija za bolju tvrdoću plodova

Okvašivač

FitoBotryfun je proizvod na prirodnoj bazi za sprječavanje truleži plodova. Nema karencu i ograničenja u primjeni.

Tretiranja ponoviti u razmacima od 7-10 dana.

 

8. tretiranje nakon berbe

 

 

 

Delan 700 WDG   0,6 kg

 

Kozičavost lista

 

 

 

 

 

 

9. drugo tretiranje nakon berbe

 

Syllit 544 SC          1,25 l

 

Kozičavost lista

 

 

10. tretiranje  prije opadanje lista

 

 

FitoFol B                  1,5 l

FitoFol Zn                1,0 l

 

Izdvojen tretman

FitoFol Cu              0,25 l

 

 

Bolja oplodnja i formiranje pupova

 

 

Bakterioze

 

 

Prije otpadanja lista potrebno je tretirati sa gnojivom FitoFol Cu. FitoFol Cu je gnojivo koji sadrži bakar u kelatnom obliku, utječe na suzbijanje bakterioza, a samim time i na bolje opće stanje nasada u narednoj godini.

 

Kritične temperature po fazama vegetacije:

 

kretanje vegetacije

bubrenje pupa

Otvaranje pupa

 

   

 

trešnja

Višnja

trešnja

višnja

trešnja

višnja

10% štete

          -8

         -9

         -4

          -3

        -3,5

       -3,5

90% štete

         -15

        -17

        -10

          -5

         -8

       -4,5

 

Bijeli pup

Početak cvatnje

Puna cvatnja

    
 

trešnja

višnja

trešnja

višnja

trešnja

višnja

10% štete

       -2,5

        -2

           -2

       -2

           -2

          -2

90% štete

       -4,5

       -4,5

           -4

       -4

           -4

         -4

DODATNE NAPOMENE

 

  • U nedostatku mikroelemenata dodati u tretman, nakon faze otpadanja latica, gnojivo FitoAmin ME u dozi 3,0 kg/ha (kompleks mikroelemenata) ili FitoMicromax u dozi 2,0 l/ha.
  • Dodatno tretiranje na početku lipnja zbog sprječavanja pucanja plodova :

Fito Film 1,0 l+šećer 4,0 kg+Procal 5,0 l ili FitoCal ultra 2,0 l.

  • Pokusima smo utvrdili da je nakon ovakvog tretmana značajno smanjeno pucanje plodova.
  • Kod starijih nasada za pročišćavanje provodnih snopova i pomlađivanje rodnih grana tretirati sa sredstvom FitoMax L-90 2 puta u vegetaciji u dozi 2,0 l/ha.
  • Napomene za sredstvo Wetcit: primjena je izražena u postotku u odnosu na količinu škropiva koje koristimo za tretiranje: npr. 0,2% (200 ml/100 l vode).
  • Uz insekticide i akaricide obavezno koristiti proizvod pH minus u dozi 0,5 l/ha zbog reguliranja pH vrijednosti škropiva. Snižavanjem pH vrijednosti škropiva postiže se bolje djelovanje insekticida i akaricida. Optimalni pH škropiva je 6,3.
  • Sredstva označena sa * nisu registrirana za primjenu u RH u ovoj kulturi, ali ih navodimo u programu temeljem iskustava u primjeni i dozvola za primjenu u drugim državama.