Orijentacijski program zaštite i gnojidbe
SUNCOKRETA

Suzbijanje korova

FAZA TRETIRANJA

PROIZVOD

DOZA/ha

NAMJENA

NAPOMENA

 

Nakon sjetve-prije nicanja (Pre Em)

 

Racer 25 EC

 

2,5 l

Suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i uskolisnih korova

Ne koristiti na laganim i pjeskovitim tlima

 

Nakon sjetve-prije nicanja (Pre Em)

 

Efica 960 EC

 

1,5 l

Suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova

Primijeniti minimalno 5 dana nakon tretiranja sa sredstvom Pledge 50 WP

 

Nakon sjetve-prije nicanja (Pre Em)

 

Pendus 330 EC

 

5,0 l

Suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i nekih širokolisnih korova

Primijeniti prije sjetve uz inkorporaciju ili 3 dana nakon sjetve

 

Nakon nicanja (Post Em), od faze 3 lista do faze 9 ili više nodija, BBCH 13-39

 

Trepach

 

1,5 l

Suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korova

 

Nakon nicanja (Post Em)

 

Agil 100 EC

1,5 l

Suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korova i samoniklih žitarica

Najbolji rezultati postižu se primjenom u ranoj fazi razvoja korova

Nakon nicanja (Post Em)

 

Leopard 5 EC

 

2,0 l

Suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih korova

Ne primjenjivati na temperaturi >25oC

 

Suzbijanje bolesti

FAZA TRETIRANJA

PROIZVOD

DOZA/ha

NAMJENA

NAPOMENA

 

Faza butonizacije,

BBCH 51-53, pa do kraja cvatnje, BBCH 61-65

 

 

Pictor

 

0,5 l

 

Suzbijanje sive, crne i koncentrične pjegavosti

Primijeniti najviše 2 puta u vegetacijskoj sezoni

      

 

Prihrana suncokreta

FAZA TRETIRANJA

PROIZVOD

DOZA/ha

NAMJENA

NAPOMENA

 

Od faze intenzivnog porasta,

BBCH 32

 

 

FitoFol N

 

6,0 l

Pospješuje razvoj lisne mase, povećava broj zrna u glavici (hektolitarsku masu)

Primijeniti 2-3 puta u vegetacijskoj sezoni

 

Faza 4 lista

 

Fitofert sumpor

 

3,0 l

Pospješuje sintezu masnih kiselina, povećava postotak ulja, pozitivno utječe na metabolizam biljke

Primijeniti drugi put 14 dana nakon prvog tretmana.

Ne primjenjivati na temperaturi

>25oC

U stresnim uvjetima (suša, tuča, niske temperature i sl.)

 

Kaishi

 

1,5 l

Jača staničnu stjenku, aktivira fotosintezu i rad puči

Biostimulator koji sadrži 17 aminokiselina biljnog podrijetla

 

DODATNE NAPOMENE

  • Uz primjenu sredstava za zaštitu bilja preporuka je koristiti pomoćno sredstvo-okvašivač Fito Film jer smanjuje površinsku napetost škropiva, pojačava njegovo prianjanje na lisnu masu, sprječava ispiranje i na taj način povećava djelotvornost sredstava za zaštitu bilja.