Orijentacijski program zaštite i gnojidbe
SOJE

Suzbijanje korova

FAZA TRETIRANJA

PROIZVOD

DOZA/ha

NAMJENA

NAPOMENA

 

Nakon sjetve-prije nicanja (Pre Em)

 

Mistral 70 WG

 

0,75 kg

Suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i nekih jednogodišnjih uskolisnih korova

Moguće primijeniti uz inkorporaciju prije sjetve ili nakon sjetve, a prije nicanja

 

Nakon sjetve-prije nicanja (Pre Em)

 

Efica 960 EC

 

1,4 l

Suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova

Tla bogata organskom tvari zahtijevaju maksimalnu dozu

 

Nakon sjetve-prije nicanja (Pre Em)

 

Pendus 330 EC

 

4,0 l

Suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i nekih jednogodišnjih širokolisnih korova

Moguće primijeniti uz inkorporaciju prije sjetve ili nakon sjetve, a prije nicanja

 

Nakon nicanja (Post Em), do faze dvije potpuno razvijene troliske, BBCH 12

 

Agil 100 EC

 

1,5 l

Suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korova i samoniklih žitarica

 

Nakon nicanja (Post Em), od dvije potpuno razvijene troliske do pred cvatnju, BBCH 12-18

 

 

Leopard 5 EC

 

2,0 l

Suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih korova

 

 

Prihrana soje

FAZA TRETIRANJA

PROIZVOD

DOZA/ha

NAMJENA

NAPOMENA

 

Od faze intenzivnog porasta,

BBCH 32

 

 

FitoFol N

 

6,0 l

Pospješuje razvoj lisne mase, povećava broj zrna u mahuni (hektolitarsku masu)

Moguće primijeniti 2-3 puta u vegetacijskoj sezoni

 

Od faze dvije troliske

 

Fitofert sumpor

 

3,0 l

Pospješuje sintezu masnih kiselina, povećava postotak ulja, pozitivno utječe na metabolizam biljke

Ne primjenjivati na temperaturama

>25oC

U stresnim uvjetima (suša, tuča, niske temperature i sl.)

 

Kaishi

 

1,5 l

Jača staničnu stjenku, aktivira fotosintezu i rad puči

Biostimulator koji sadrži 17 aminokiselina biljnog podrijetla

 

 

 

DODATNE NAPOMENE

  • Uz primjenu sredstava za zaštitu bilja preporuka je koristiti pomoćno sredstvo-okvašivač Fito Film jer smanjuje površinsku napetost škropiva, pojačava njegovo prianjanje na lisnu masu, sprječava ispiranje i na taj način povećava djelotvornost sredstava za zaštitu bilja.