Orijentacijski program zaštite i gnojidbe
PŠENICE

Suzbijanje korova

FAZA TRETIRANJA

PROIZVOD

DOZA/ha

NAMJENA

NAPOMENA

Nakon sjetve-prije nicanja (Pre Em) ili najkasnije do početka busanja BBCH 21

Pendus 330 EC

5,0 l

Suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova

 

Nakon nicanja (Post Em)-

u fazi 3 lista do pojave drugog nodija BBCH 13-32

Tomigan 250 EC

0,8 l

Suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova

 

Nakon nicanja (Post Em)-

od sredine busanja do pojave drugog koljenca BBCH 25-32

Clap 300 SL

0,33 l

Suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova

 

Nakon nicanja (Post Em)-

od pojave prvog koljenca do pojave zastavice

BBCH 31-39

Corida

25 g

Suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova

 

 

Suzbijanje bolesti

FAZA TRETIRANJA

PROIZVOD

DOZA/ha

NAMJENA

NAPOMENA

Od sredine busanja do kasne mliječne zriobe

BBCH 25-77

Tebkin 250 EW

1,0 l

Suzbijanje hrđe, pepelnice, smeđe pjegavosti lista i pljevica, paleži klasa

Sistemični fungicid preventivnog i kurativnog djelovanja

Od početka vlatanja do kraja cvatnje BBCH 31-69

Custodia

1,25 l

Suzbijanje hrđe, pepelnice, pjegavosti lista i pljevica, paleži klasa

Primijeniti max.

2 puta u jednoj vegetacijskoj sezoni u razmaku 14-21 dan

Od početka vlatanja do kraja cvatnje BBCH 31-69

Seguris xtra

1,0 l

Suzbijanje hrđe pjegavosti lista, pepelnice, žuto-smeđe pjegavosti

Primijeniti max.

2 puta u jednoj vegetacijskoj sezoni

Od početka vlatanja do kraja cvatnje BBCH 31-69

Zakeo xtra

1,0 l

Suzbijanje hrđe pjegavosti lista, pepelnice

Kontaktno sistemični fungicid preventivnog djelovanja

      

 

Suzbijanje štetnika

FAZA TRETIRANJA

PROIZVOD

DOZA/ha

NAMJENA

NAPOMENA

U vrijeme pojave štetnika

Pirimor 50 WG

0,3 kg

Suzbijanje lisnih uši

Primijeniti max.

2 puta u jednoj vegetacijskoj sezoni

U vrijeme pojave ličinki

Poleci

0,3 l

Suzbijanje leme i lisnih uši

Kontaktno želučani insekticid, opasan za pčele-ne tretirati u vrijeme ispaše pčela!

      

Prihrana pšenice

FAZA TRETIRANJA

PROIZVOD

DOZA/ha

NAMJENA

NAPOMENA

Od faze intenzivnog porasta

BBCH 32

FitoFol N

6,0 l

Pospješuje razvoj lisne mase, povećava broj zrna u klasu (hektolitarsku masu)

Moguće primijeniti 2-3 puta u vegetacijskoj sezoni

Od faze BBCH 12-49 po potrebi

Fitofert Mn

3,0 l

Pozitivno utječe na zdravstveno stanje biljaka, povećava otpornost na stres

Na deficitarnim tlima može se primijeniti 3 puta počevši u jesen pa sve do pojave klasa

Od faze intenzivnog porasta

BBCH 32

Fitofert sumpor

3,0 l

Povećava postotak bjelančevina u zrnu, pozitivno utječe na metabolizam biljke

Ne primjenjivati na temperaturama

>25oC

U stresnim uvjetima (suša, tuča, niske temperature i sl.)

Kaishi

1,5 l

Jača staničnu stjenku, aktivira fotosintezu i rad puči

Biostimulator na bazi 17 aminokiselina biljnog podrijetla

DODATNE NAPOMENE

  • Uz primjenu sredstava za zaštitu bilja preporuka je koristiti pomoćno sredstvo-okvašivač Fito Film jer smanjuje površinsku napetost škropiva, pojačava njegovo prianjanje na lisnu masu, sprječava ispiranje i na taj način povećava djelotvornost sredstava za zaštitu bilja.