Orijentacijski program zaštite i gnojidbe PARIKE

  1. Tretiranje tla prije sadnje

 FitoGarland             2,0 l (nematode)

Primijeniti kroz sustav za navodnjavanje i ponoviti tretiranje svakih 14-21 dan do maksimalne doze od 10 l/ha.

 

2. Tretiranje presadnica prije sadnje

 Potapanje presadnica u otopinu preparata Ekstrasol u koncentraciji 10% (10 l/100 l vode)-preventivna zaštita protiv gljivičnih i bakterijskih bolesti iz tla (Phytophthora, Fusarium, Verticillium i dr.)

 MicoApply DR   50 g/100 l vode (mikorizne gljive potiču bolji razvoj korijena i bolje usvajanje hranjiva, a što utječe na povećanje prinosa i kvalitetu).

 

3. Tretiranje kroz sustav za navodnjavanje kapanjem nakon presađivanja

 Beltanol                            2 x 4,0 l (gljivične i bakterijske bolesti iz tla)-prvu aplikaciju obaviti 7 dana nakon presađivanja, a drugu aplikaciju obaviti za 14 dana.

FitoAmin phos                  10,0 l (gnojivo na bazi fosfora za bolje ukorjenjivanje)

FitoMax L-90                     5,0 l (kroz sustav za navodnjavanje)

 

4. Tretiranje u vegetaciji

FitoMil L-60                        2,5 l (plamenjača)

FitoBio 20                           2,0 l (NPK gnojivo s mikroelementima i aminokiselinama)

Ritmus*                               0,5 l (kalifornijski trips)

FitoDimel                            1,0 l (okvašivač-obavezno dodati radi boljeg djelovanja)

 

5.Tretiranje u vegetaciji

FitoMil L-60 ili

FitoLabicuper                  2,5 l (plamenjača)

Fitofert sumpor               2,5 l (organsko gnojivo sa aminokiselinama i sumporom)

Wetcit                                0,2 % (okvašivač)

 

6.Tretiranje u vegetaciji kod formiranja plodova

Signum                              0,1-0,15 kg (pepelnica, siva plijesan)

Laser                                  0,5 l (lisne uši, mineri, tripsi,)

FitoCal ultra                       2,0 l (gnojivo na bazi kalcija za bolju čvrstoću plodova)

Ekstrasol                            2,5 l (botritis)

Fito Film                             0,2 l (okvašivač)

 U vegetaciji obaviti tretiranje u razmacima 7-10 dana nakon cvatnje s gnojivom FitoCal ultra u dozi 2,0 l ili Procal u dozi 3,0-5,0 l. Pratiti pojavu bolesti i štetnika.

 

DODATNE NAPOMENE

  • U slučaju pojave stresnih uvjeta (mraz, suša, tuča) potrebno je obaviti tretiranje jednim od pripravaka s aminokiselinama radi bržeg oporavka biljke: FitoAlgen F u dozi 2,0 l ili Fitofert LMW u dozi 2,5-3,5 l ili Kaishi 1,5-2,0 l.
  • Priprema tla prije sadnje: Zeo Min 4,0 kg/100 m2 (poboljšivač tla s kalcijem, magnezijem i zeolitom) Peletirano organsko gnojivo 25 kg/100 m2
  • Sredstva označena u programu sa * nisu registrirana za primjenu u RH u ovoj kulturi, ali ih navodimo u programu temeljem iskustava u primjeni i dozvola za primjenu u drugim državama.