Orijentacijski program zaštite i gnojidbe
KUKURUZA

Suzbijanje korova

 

FAZA TRETIRANJA

PROIZVOD

DOZA/ha

NAMJENA

NAPOMENA

 

Nakon sjetve-prije nicanja (Pre Em)

 

Pledge 50 WP

 

80 g

Suzbijanje širokolisnih korova

Ne koristiti na laganim i pjeskovitim tlima

 

Nakon sjetve-prije nicanja (Pre Em)

 

Efica 960 EC

 

1,5 l

Suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova

Primijeniti minimalno 5 dana nakon tretiranja sa sredstvom Pledge 50 WP

 

Nakon sjetve-prije nicanja (Pre Em)

 

Pendus 330 EC

 

5,0 l

Suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i nekih širokolisnih korova

 

 

Nakon nicanja (Post Em), najkasnije do faze 3 lista

BBCH 13

 

Efica 960 EC

 

1,5 l

Suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova

 

Nakon nicanja (Post Em), u fazi 3-6 listova, BBCH 13-16

 

 

Clap 300 SL

 

0,33 l

Suzbijanje širokolisnih korova

Smije se miješati sa herbicidima na bazi a.t. 2,4 D i dikamba

Nakon nicanja (Post Em), najkasnije do faze razvoja 4 lista, BBCH 14

 

Pendus 330 EC

 

5,0 l

Suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i nekih širokolisnih korova

 

Nakon nicanja (Post Em), u fazi 3-5 listova, BBCH 13-15

 

Kolo 480 SC

 

0,7 l

Suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova

 

 

Nakon nicanja (Post Em), u fazi 3-5 listova, BBCH 13-15

 

Tomigan 250 EC

 

0,8 l

Suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova

 

Nakon nicanja (Post Em), u fazi 2-8 listova, BBCH 12-18

 

Stretch

 

1,0 l

Suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih i nekih širokolisnih korova

Kombinacija sa sredstvom Kolo 480 SC

 

Prihrana kukuruza

 

FAZA TRETIRANJA

PROIZVOD

DOZA/ha

NAMJENA

NAPOMENA

 

Od faze 3 lista do zatvaranja redova, BBCH 13-37

 

 

FitoFol N

 

6,0 l

Pospješuje razvoj lisne mase, povećava broj redova i broj zrna u redu (hektolitarsku masu)

Moguće primijeniti 2-3 puta u vegetacijskoj sezoni

 

Od početka vegetacije do 5 listova

 

FitoFol Zn

 

1,0 l

Pozitivno utječe na ukorjenjivanje i povećava otpornost na stres

Može se primijeniti i prije sjetve ili u vegetaciji folijarno

 

Od faze intenzivnog porasta

BBCH 32

 

FitoMax L-90

 

3,0 l

Jača obrambeni mehanizam biljke i omogućava brži protok sokova kroz biljku

Ne miješati sa aminokiselinama i proizvodima alkalne reakcije

U stresnim uvjetima (suša, tuča, niske temperature i sl.)

 

Kaishi

 

1,5 l

Jača staničnu stjenku, aktivira fotosintezu i rad puči

Biostimulator na bazi 17 aminokiselina biljnog podrijetla

 

DODATNE NAPOMENE

  • Uz primjenu sredstava za zaštitu bilja preporuka je koristiti pomoćno sredstvo-okvašivač Fito Film jer smanjuje površinsku napetost škropiva, pojačava njegovo prianjanje na lisnu masu, sprječava ispiranje i na taj način povećava djelotvornost sredstava za zaštitu bilja.