Orijentacijski program zaštite i gnojidbe

KRUMPIRA

  1. Tretiranje tla prije sadnje

 Primijeniti neki od zemljišnih insekticida za suzbijanje ličinki žičnjaka (Elateridae) i drugih zemljišnih štetnika.

 

2. Tretiranje gomolja prije sadnje

Potapanje gomolja u otopinu preparata Ekstrasol u koncentraciji 10% (10 lit/100 l vode)-preventivna zaštita gomolja od bolesti i bakterija iz tla (Rhizoctonia, Phytophthora, Fusarium, Verticilium i dr.) MicoApply DR-50 g/100 l vode (mikorizne gljive potiču bolji razvoj korijena, pomažu bolje usvajanje hranjiva, što na kraju utječe na povećanje prinosa).

 

  1. Tretiranje u fazi vegetativnog rasta

 FitoMil L-60 ili FitoLabicuper                   2,5 l (plamenjača i koncentrična pjegavost)

Mospilan 20 SG                                           0,12 kg (lisne uši, krumpirova zlatica)

FitoBio 20                                                     2,0 l (NPK gnojivo s mikroelementima i aminokiselinama iz morskih algi)

FitoDimel                                                      1,5 l (okvašivač-bolje djelovanje FitoTriaca)

 

  1. Tretiranje u cvatnji

Electis WG                                                 2,0 kg (plamenjača i koncentrična pjegavost)

Fitofert LMW                                             1,0 l (organsko gnojivo s aminokiselinama)

Proteoboom                                              2,0-3,0 kg (NPK gnojivo s mikroelementima)

 

  1. Tretiranje nakon cvatnje svakih 10-15 dana

 Reboot                                                      0,45 kg (plamenjača)

 Indofil 80 WP                                            1,5 kg (koncentrična pjegavost)

 Mospilan 20 SG                                        0,12 kg (krumpirova zlatica, lisne uši)

 FitoDimel                                                   1,5 l (okvašivač)

 

  1. Tretiranje 3 tjedna prije vađenja krumpira

 Proteoleaf                                                 3,0 kg (gnojivo sa kalijem za povećanje suhe tvari)

 

DODATNE NAPOMENE

 Uz insekticide obavezno koristiti proizvod pH minus u dozi 0,5 l/ha zbog reguliranja pH vrijednosti škropiva. Snižavanjem pH vrijednosti škropiva postiže se bolje djelovanje insekticida (optimalna pH vrijednost 6.3).