Image Alt

BATURAD WP

Sadrži: Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, SOJ PB 54, zbirka kulture br. CECT 7209 80 g/kg Formulacija: močivi prah (WP). BATURAD WP je biološki selektivni insekticid namijenjen za suzbijanje gusjenica štetnih vrsta leptira.

Voćke
– za suzbijanje dudovca (Hyphantria cunea) u koncentraciji 0,06-0,1% (0,6-1 kg/ha ili 60-100 g/100 lit vode na 1000 m2).
– za suzbijanje gubara (Lymantria dispar) u koncentraciji 0,1% (1 kg/ha ili 100 g/100 lit vode na 1000 m2).

Vinova loza
– za suzbijanje žutog grožđanog moljca (Eupoecilia ambiguella) i pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana). Samo za I i II generaciju koristi se u koncentraciji 0,1-0,2% (1-2 kg/ha ili 100-200 g/100 lit vode na 1000 m2 ili 10-20 g/10 lit vode na 100 m2). Preporučeni utrošak vode: 1000 lit/ha uz dodatak 0,1% ovlaživača.

Maslina
– za suzbijanje maslininog moljca (Prays oleae) u koncentraciji 0,1% (1 kg/ha ili 100 g/100 lit vode na 1000 m2).

Povrće
– za suzbijanje kupusnog bijelca (Pieris brassicae) u koncentraciji 0,04-0,06% (0,4-0,6 kg/ha ili 40-60 g/100 lit vode na 1000 m2 ili 4-6 g/10 lit vode na 100 m2).

Ukrasno bilje
– za suzbijanje dudovca (Hyphantria cunea) u koncentraciji 0,06-0,1% (0,6-1 kg/ha ili 60-100 g/100 lit vode na 1000 m2).
– za suzbijanje gubara (Lymantria dispar) u koncentraciji 0,1% (1 kg/ha ili 100 g/100 lit vode na 1000 m2).
– za suzbijanje borovog četnjaka (Thaumetopoea pityocampa) u koncentraciji 0,06-0,08% (0,6-0,8 kg/ha ili 60-80 g/100 lit vode na 1000 m2 ili 6-8 g/10 lit vode na 100 m2).

Šumski nasadi
– za suzbijanje dudovca (Hyphantria cunea) u koncentraciji 0,06-0,1% (0,6-1 kg/ha ili 60-100 g/100 lit vode na 1000 m2).
– za suzbijanje gubara (Lymantria dispar) u koncentraciji 0,1% (1 kg/ha ili 100 g/100 lit vode na 1000 m2).
– za suzbijanje borovog četnjaka (Thaumetopoea pityocampa) u koncentraciji 0,06-0,08% (0,6-0,8 kg/ha ili 60-80 g/100 lit vode na 1000 m2).

BATURAD WP treba primjeniti u vrijeme kada su gusjenice u I i II razvojnom obliku. Žive spore osjetljive su na UV, stoga je bolje primjeniti sredstvo predvečer. Viša vlažnost zraka pogoduje boljem učinku. Škropivom treba dobro navlažiti i donju stranu lišća. Gusjenice u III razvojnom obliku manje su osjetljive na sredstvo u odnosu na mlađe razvojne oblike, stoga tada treba koristiti najviše koncentracije.

Karenca: nije primjenjivo

Prednosti
– Djeluje na gusjenice mladih stadija (I-III);
– Ne uništava korisne insekte;
– Razvrstan izvan skupine otrova;

Kompatibilnost (mogućnost miješanja)
Ne preporučuje se miješanje s uljnim sredstvima, fungicidima na osnovi dodina, kaptana, folpeta, bakrenim i kositrenim fungicidima, te nekim pripravcima u EC formulacijama.

Pakiranja: 15 g, 200 g, 1 kg

Category:

Date: