Image Alt

Limacidi

Aktivna tvar: metaldehid 60 g/kg

Formulacija: granule (G)

PUŽOCID je limacid za suzbijanje svih vrsta puževa golaća i drugih štetnih vrsta (Agrolimax spp. i brojne druge vrste) u povrću, jagodama, nasadima i ukrasnom bilju u polju, zaštićenom prostoru i rasadnicima:

– u količini: 300-400 g na 100m2 (30 do 40 kg/ha) za preventivno tretiranje i kod jakih napada;

– u količini: 60 g na 100 m2 (6 kg/ha) kod slabijih napada.

Tretiranje PUŽOCID-om treba obaviti za vrijeme najintenzivnijeg napada mladih puževa, kada je većina ispod 1 cm duljine, na sljedeći način:

  • u povrću rasipanjem mamaca samo ispod i između biljaka (ne rasipati na biljke);
  • u niskom ukrasnom bilju i jago

2) u niskom ukrasnom bilju i jagodama (samo prije cvatnje i poslije berbe) rasipanjem mamaca preko biljaka. U nasadima koristiti preparat samo kod jakih napada štetnih puževa!

3) u žitaricama (samo do završetka busanja) u količini 10 do 15 kg/ha rasipati mamac širom.

Ograničenja:

PUŽOCID se smije primijeniti najviše dva puta godišnje na istoj površini. Tretirana površina ne smije se obrađivati 21 dan, kako bi se spriječilo unošenje mamaca u tlo. Ne smiju se tretirati površine dostupne patkama. Tretiranje iz zrakoplova nije dozvoljeno. Preparat se ne smije primjenjivati u rubnom pojasu šuma i neposredno uz peradarnike.

Karenca:

21 dan za lisnato, mahunasto i korjenasto povrće i nasade;

14 dana za plodovito povrće;

Osigurana je vremenom primjene u ratarskim usjevima.

Na tretiranu površinu 7 dana ne smije se puštati perad.