Image Alt

LIMACIDI

Aktivna tvar: metaldehid: 15 g/kg (1,5 % w/w)

Formulacija: granulirani mamac (G)

Sredstvo se primjenjuje u:

Pšenici, ječmu, zobi, raži i pšenoraži u najvećoj količini 7,0 kg/ha od sjetve do kraja busanja (BBCH 29). Sredstvo se može primijeniti 2-6 puta tijekom vegetacije u razmaku od 7-10 dana na dva načina: jedanput u redove i 5 puta na površinu širom ili na površinu širom;

Šećernoj repi i stočnoj repi u najvećoj količini 7,0 kg/ha od sjetve do razvoja 5 listova(BBCH 15). Sredstvo se može primijeniti 2-6 puta tijekom vegetacije u razmaku od 7-10 dana na dva načina: jedanput u redove i 5 puta na površinu širom ili na površinu širom;

Salati (na otvorenom i u zaštićenom prostoru), špinatu (na otvorenom i u zaštićenom prostoru) i rikoli (na otvorenom i u zaštićenom prostoru) u najvećoj količini 7,0 kg/ha od sadnje do početka formiranja glavica ili kada je formirano 10 % lisne mase (BBCH 41).

Sredstvo se može primijeniti 2-6 puta tijekom vegetacije u razmaku od 7-10 dana na površinu širom;

Jagodi (na otvorenom i u zaštićenom prostoru) u najvećoj količini 7,0 kg/ha od dormantnosti (BBCH 00) do opadanja latica (BBCH69). Sredstvo se može primijeniti 2-6 puta tijekom vegetacije u razmaku od 7-10 dana na površinu širom;

Ukrasnom bilju (na otvorenom i u zaštićenom prostoru) u najvećoj količini 7,0 kg/ha od sadnje do BBCH 99. Sredstvo se može primijeniti 2-6 puta tijekom vegetacije u razmaku od 7-10 dana na površinu širom;

Livadama u najvećoj količini 7,0 kg/ha od sadnje do razvoja 5 listova (BBCH 15).

Sredstvo se može primijeniti 2-6 puta tijekom vegetacije u razmaku od 7-10 dana na površinu širom; Travnjacima u najvećoj količini 7,0 kg/ha od sjetve do BBCH 99.

Sredstvo se može primijeniti 2-6 puta tijekom vegetacije u razmaku od 7-10dana na površinu širom.

Način primjene:
Ecometal je potrebno ravnomjerno rasporediti na površinu u redove i/ili širom po površini ručno ili rasipačem.

Karenca:
Osigurana je vremenom primjene u pšenici, ječmu, zobi, raži, pšenoraži, salati, špinatu, rikoli, jagodi, šećernoj repi i stočnoj repi.

Nije primjenjiva u ukrasnom bilju, livadama i travnjacima.

Mogući utjecaj na učinkovitost:
Nepravilno mprimjenom sredstva Ecometal može se smanjiti učinkovitost. Ne primjenjivati ako se očekuju padaline.

Mehanizam djelovanja
Metaldehid djeluje kontaktno i želučano. Tekućina unutar stanice organizma hidrolizira metaldehid u acetaldehid koji oštećuje sluznicu, uzrokuje dehidraciju puževa te ugibanje.

Pakiranja: 500 g