Image Alt

INSEKTICIDI

Sadrži: Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, SOJ PB 54, zbirka kulture br. CECT 7209 80 g/kg

Formulacija: močivi prah (WP)

 

BATURAD WP je biološki selektivni insekticid namijenjen za suzbijanje gusjenica štetnih vrsta leptira.

 

Voćke

 • za suzbijanje dudovca (Hyphantria cunea) u koncentraciji 0,06-0,1% (0,6-1 kg/ha ili 60-100 g/100 lit vode na 1000 m2).
 • za suzbijanje gubara (Lymantria dispar) u koncentraciji 0,1% (1 kg/ha ili 100 g/100 lit vode na 1000 m2).

 

Vinova loza

 • za suzbijanje žutog grožđanog moljca (Eupoecilia ambiguella) i pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana).

Samo za I i II generaciju koristi se u koncentraciji 0,1-0,2% (1-2 kg/ha ili 100-200 g/100 lit vode na 1000 m2 ili 10-20 g/10 lit vode na 100 m2). Preporučeni utrošak vode: 1000 lit/ha uz dodatak 0,1% ovlaživača.

 

Maslina

 • za suzbijanje maslininog moljca (Prays oleae) u koncentraciji 0,1% (1 kg/ha ili 100 g/100 lit vode na 1000 m2).

Povrće

 • za suzbijanje kupusnog bijelca (Pieris brassicae) u koncentraciji 0,04-0,06% (0,4-0,6 kg/ha ili 40-60 g/100 lit vode na 1000 m2 ili 4-6 g/10 lit vode na 100 m2).

Ukrasno bilje

 • za suzbijanje dudovca (Hyphantria cunea) u koncentraciji 0,06-0,1% (0,6-1 kg/ha ili 60-100 g/100 lit vode na 1000 m2).
 • za suzbijanje gubara (Lymantria dispar) u koncentraciji 0,1% (1 kg/ha ili 100 g/100 lit vode na 1000 m2).
 • za suzbijanje borovog četnjaka (Thaumetopoea pityocampa) u koncentraciji 0,06-0,08% (0,6-0,8 kg/ha ili 60-80 g/100 lit vode na 1000 m2 ili 6-8 g/10 lit vode na 100 m2).

Šumski nasadi

 • za suzbijanje dudovca (Hyphantria cunea) u koncentraciji 0,06-0,1% (0,6-1 kg/ha ili 60-100 g/100 lit vode na 1000 m2).
 • za suzbijanje gubara (Lymantria dispar) u koncentraciji 0,1% (1 kg/ha ili 100 g/100 lit vode na 1000 m2).
 • za suzbijanje borovog četnjaka (Thaumetopoea pityocampa) u koncentraciji 0,06-0,08% (0,6-0,8 kg/ha ili 60-80 g/100 lit vode na 1000 m2).

 

 

 

 

 

 

BATURAD WP treba primjeniti u vrijeme kada su gusjenice u I i II razvojnom obliku. Žive spore osjetljive su na UV, stoga je bolje primjeniti sredstvo predvečer. Viša vlažnost zraka pogoduje boljem učinku. Škropivom treba dobro navlažiti i donju stranu lišća. Gusjenice u III razvojnom obliku manje su osjetljive na sredstvo u odnosu na mlađe razvojne oblike, stoga tada treba koristiti najviše koncentracije.

Karenca: nije primjenjivo

 

Prednosti

 • Djeluje na gusjenice mladih stadija (I-III);
 • Ne uništava korisne insekte;
 • Razvrstan izvan skupine otrova;

 

Kompatibilnost (mogućnost miješanja)

Ne preporučuje se miješanje s uljnim sredstvima, fungicidima na osnovi dodina, kaptana, folpeta, bakrenim i kositrenim fungicidima, te nekim pripravcima u EC formulacijama.

 

Pakiranja: 15 g, 200 g, 1 kg

Aktivna tvar: piriproksifen, 100 g/l

Formulacija: koncentrat za emulziju (EC)

BRAI je kontaktno-želučani insekticid namijenjen za suzbijanje štetnika u voćarstvu i povrćarstvu.

Grejp, naranča, mandarina i limun

 • za suzbijanje štitastih uši (Lepidosaphes, Saissetia oleae, Aonidiella aurantii, Parlatoria pergandii, Aspidiotus nerii) u koncentraciji od 0,05-0,075%, kod pojave prvih razvojnih stadija ličinki, po mogućnosti prve generacije štetnika, uz utrošak vode od 1000-1500 l/ha (100-150 l/1000 m2), ne prelazeći maksimalno dozvoljenu količinu sredstva u vegetacijskoj sezoni od 1,125 l/ha. Dozvoljena je maksimalno 1 primjena godišnje.

 

Jabuka i kruška

 • za suzbijanje kalifornijske štitaste uši (Quadraspidiotus perniciosus) u koncentraciji

0,04-0,05%, tretiranjem prezimljujućih razvojnih stadija ličinki prije cvatnje, uz utrošak vode od 700-1000 l/ha (70-100 l/1000 m2), ne prelazeći maksimalno dozvoljenu količinu sredstva u vegetacijskoj sezoni od 0,5 l/ha. Dozvoljena je maksimalno jedna primjena godišnje.

 

Breskva, nektarina, marelica, šljiva i trešnja

 • za suzbijanje kalifornijske štitaste uši (Quadraspidiotus perniciosus) u koncentraciji

0,04-0,05%, tretiranjem prezimljujućih razvojnih stadija ličinki prije cvatnje, uz utrošak vode od 700-1000 l/ha (70-100 l/1000 m2), ne prelazeći maksimalno dozvoljenu količinu sredstva u vegetacijskoj sezoni od 0,5 l/ha. Dozvoljena je maksimalno jedna primjena godišnje.

Rajčica (u zaštićenom prostoru)

 • za suzbijanje stakleničkog štitastog moljca ((Trialeurodes vaporariorum) u koncentraciji

0,05-0,075, uz utrošak vode 1000-1500 l/ha (100-150 l/1000 m2), primjenom kod prve pojave odraslih oblika, ne prelazeći maksimalnu dozvoljenu količinu sredstva od 1,125 l/ha po primjeni i 2,25 l/ha po sezoni. Dozvoljene su maksimalno dvije primjene godišnje u razmaku od najmanje 10 dana.

Karenca

30 dana za grejp, naranču, mandarinu i limun;

3 dana za rajčicu u zaštićenom prostoru;

Osigurana je vremenom primjene za jabuku, krušku, breskvu, nektarinu, marelicu, šljivu i trešnju.

Radna zabrana: 3 dana

Pakiranja: 1 l

Aktivna tvar: parafinsko ulje 790 g/l

Formulacija: koncentrat za emulziju (EC)

LAINCOIL je kontaktni insekticid i akaricid namijenjen za suzbijanje štetnika u voćarstvu.

Grejp, naranča, limun, limeta i mandarina

 • za suzbijanje crvenog pauka agruma (Panonychus citri), grinje (Eutetranychus banksi), običnog crvenog pauka-koprivine grinje (Tetranychus urticae), žute narančine štitaste uši (Aonidiella aurantii), oleanderove štitaste uši (Aspidiotus nerii), koma uši (Lepidosaphes spp.) i crne štitaste uši (Parlatoria pergandii) u koncentraciji 1-1,5% (1-1,5 l/100 l vode), uz utrošak vode 1000-2000 l/ha.

Sredstvo se primjenjuje prije početka mijenjanja boje plodova (BBCH 81).

Dozvoljena je jedna primjena tijekom vegetacije.

Jabuka, kruška, dunja i nashi

 • za suzbijanje kalifornijske štitaste uši (Quadraspidiotus perniciosus) u koncentraciji 0,75-1% (0,75-1 l/100 l vode), uz utrošak vode 500-1500 l/ha.

Sredstvo se primjenjuje prije početka cvatnje (BBCH 60).

Dozvoljena je jedna primjena tijekom vegetacije.

Marelica, trešnja, breskva, nektarina i šljiva

 • za suzbijanje kalifornijske štitaste uši (Quadraspidiotus perniciosus) i dudove štitaste uši (Pseudaulacaspis pentagona) u koncentraciji 0,75-1% (0,75-1 l/100 l vode), uz utrošak vode 500-1500 l/ha.

Sredstvo se primjenjuje prije otvaranja cvjetnih pupova (BBCH 53).

Dozvoljena je jedna primjena tijekom vegetacije.

Karenca:

Osigurana je vremenom primjene za grejp, naranču, limun, limetu, mandarinu, jabuku, krušku, dunju, nashi, marelicu, trešnju, breskvu, nektarinu i šljivu.

Mogući utjecaj na učinkovitost: Sredstvo se ne smije primjenjivati pri visokim temperaturama, mrazu i dugotrajnoj suši, niti 40 dana nakon primjene sumpora, polisulfida, kaptana i folpeta.

Kompatibilnost (mogućnost miješanja)

LAINCOIL se ne smije miješati sa sredstvima koja sadrže sumpor, polisulfide, kaptan i folpet.

Pakiranja: 1 l, 5 l, 20 l

Aktivna tvar: tebufenozid 240 g/l

Formulacija: koncentrat za suspenziju (SC)

MIMIC je insekticid za suzbijanje štetnika na jabuci i vinovoj lozi.

Jabuka

 • za suzbijanje jabučnog savijača (Cydia /Carpocapsa/ pomonella) u koncentraciji 0,06% (60 ml/100 l vode).

 

Vinova loza

 • za suzbijanje pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana) i žutog grožđanog moljca (Eupoecilia ambiguella), u koncentraciji 0,06% (60 ml u 100 l vode).

 

MIMIC se u nasadima jabuka i u vinovoj lozi primjenjuje prvi puta neposredno prije izlaska gusjenica iz jaja ili drugi put pri pojavi štetnika. Let leptira se prati feromonima i ako je produžen tretira se nakon 14 dana. Broj primjena sredstva u jednoj vegetacijskoj sezoni je maksimalno 2 puta, a razmak između tretiranja je 14 dana.

Utrošak vode: 1000 l/ha u nasadu jabuka; 1500 l/ha u vinovoj lozi.

Ograničenja:

MIMIC se smije koristiti najviše dvaput godišnje na istoj površini u vinovoj lozi i u nasadima jabuka.

Po jednom tretiranju u vinovoj lozi dopuštena je primjena sredstva MIMIC od 0,6 l/ha, a u nasadima jabuka dopuštena je primjena sredstva MIMIC po jednom tretiranju od 0,9 l/ha. Maksimalno dopuštena količina sredstva u vinovoj lozi u jednoj vegetacijskoj sezoni je 1,2 l/ha, a maksimalno dopuštena količina sredstva nasadima jabuka u jednoj vegetacijskoj sezoni je 1,8 l/ha.

Karenca:

28 dana za vinovu lozu;

21 dan za jabuku;

Pakiranja: 1 l

Aktivna tvar: pirimikarb 500 g/kg

Formulacija: vododispergirajuće granule (WG)

PIRIMOR 50 WG je selektivni insekticid (aficid) za suzbijanje lisnih uši na jezgričavim i koštičavim voćkama, povrću na otvorenom (grašku, grahu, mrkvi, salati, rajčici, krastavcu, paprici), jagodi na otvorenom, šećernoj repi i žitaricama.

Jezgričave voćke (jabuka, kruška) i koštičave voćke (višnja, breskva, šljiva)

 • za suzbijanje lisnih uši primjenjuje se u koncentraciji 0,04-0,06% (4-6 g/10 l vode, odnosno 40-60 g/100 l vode) uz maksimalni utrošak 1200 l vode/ha;

Grašak, grah, mrkva, salata, jagoda (otvoreni prostor)

 • za suzbijanje lisnih uši primjenjuje se u koncentraciji 0,04-0,06% (4-6 g/10 l vode, odnosno 40-60 g/100 l vode) uz maksimalni utrošak 1000 l vode/ha;

Rajčica, krastavac i paprika (otvoreni prostor)

 • za suzbijanje lisnih uši primjenjuje se u koncentraciji 0,04-0,06% (4-6 g/10 l vode, odnosno 40-60 g/100 l vode) uz maksimalni utrošak 400-1000 l vode/ha;

Šećerna repa

 • za suzbijanje lisnih uši primjenjuje se u količini 300 g/ha (30 g/1000 m2).

Žitarice (pšenica, ječam, zob)

 • za suzbijanje lisnih uši primjenjuje se u količini 260 g/ha (26 g/1000 m2) uz utrošak

200-400 l/ha.

Ne smije se primjenjivati na kulturama u zaštićenom prostoru. Tijekom iste vegetacije na istoj površini ili nasadu smije se primijeniti najviše:

 • jedan puta na rajčici, šećernoj repi, jezgričavim voćkama (jabuka, kruška), koštičavim voćkama (višnja, breskva, šljiva), jagodi, krastavcu, grašku, grahu, mrkvi salati i paprici;
 • dva puta na žitaricama;

Karenca

7 dana za rajčicu i krastavac;

14 dana za jabuke, kruške, višnju, jagodu, grašak, grah, mrkvu, salatu i papriku;

21 dan za šećernu repu;

28 dana za breskvu i šljivu;

35 dana za žitarice;

Pakiranja: 6 g, 1 kg

Kontaktni fungicid, insekticid i akaricid namijenjen suzbijanju bolesti i štetnika na vinovoj lozi, voćarstvu, povrćarstvu i ukrasnom bilju.

Aktivna tvar: narančino ulje 60 g/l (6% w/w)

Formulacija: mikro emulzija

Primjena:

PREV-GOLD® je kontaktni fungicid koji se primjenjuje na sljedećim kulturama:

Vinova loza (vinske i stolne sorte)

 • Primjenjuje se za suzbijanje pepelnice (Erysiphe necator) u koncentraciji 400-600 ml/100 l vode, uz utrošak vode 400-1750 l/ha. Sredstvo se primjenjuje od razdoblja kada postoji rizik od zaraze i razvoja bolesti, od faze odvajanja i otvaranja petog lista do dozrijevanja bobica (BBCH 15-81). Najveća dozvoljena količina sredstva tijekom jedne primjene je 7,0 l/ha. Dozvoljeno je najviše 7 primjena sredstva tijekom vegetacije s najmanjim razmakom od 7 dana između

Rajčica (na otvorenom) i krumpir (na otvorenom)

 • Primjenjuje za suzbijanje plamenjače (Phytophthora infestans) u koncentraciji 400-600 ml/100 l vode, uz utrošak vode1000-1750 l/ha. Sredstvo se primjenjuje od razdoblja kada postoji rizik od zaraze i razvoja bolesti, od faze razvijena prva 2 prava lista na glavnoj stabljici do pune zriobe ploda (BBCH 12-89). Najveća dozvoljena količina sredstva tijekom jedne primjene je 7,0 l/ha. Dozvoljene su najviše 3 primjene sredstva u suzbijanju bolesti tijekom vegetacije s najmanjim razmakom od 7 dana između

Rajčica (na otvorenom)

 • Primjenjuje se za suzbijanje koncentrične pjegavosti lista (Alternaria solani) u koncentraciji 400-600 ml/100 l vode, uz utrošak vode 1000-1750 l/ha. Sredstvo se primjenjuje od razdoblja kada postoji rizik od zaraze i razvoja bolesti, od faze razvijena prva 2 prava lista na glavnoj stabljici do pune zriobe ploda (BBCH 12- 89). Najveća dozvoljena količina sredstva tijekom jedne primjene je 7,0 l/ha. Dozvoljene su najviše 3 primjene sredstva u suzbijanju bolesti tijekom vegetacije s najmanjim razmakom od 7 dana između

 

Krastavac (na otvorenom), lubenica (na otvorenom), dinja (na otvorenom), tikvice (na otvorenom) i tikva (na otvorenom)

 • Primjenjuje se za  suzbijanje  plamenjače  (Pseudoperonospora  cubensis)  i  pepelnice (Golovinomyces cichoracearum) u koncentraciji 400-600 ml/100 l vode, uz utrošak vode 1000- 1750 l/ha, primjenom u razdoblju kada postoji rizik od zaraze i razvoja bolesti, od faze razvijena prva 2 prava lista na glavnoj stabljici do pune zriobe ploda (BBCH 12-89). Najveća dozvoljena količina sredstva tijekom jedne primjene je 7,0 l/ha. Dozvoljene su najviše 3 primjene u suzbijanju bolesti tijekom vegetacije s najmanjim razmakom od 7 dana između

Rajčica (na otvorenom), paprika (na otvorenom) i patlidžan (na otvorenom)

 • Primjenjuje se za  suzbijanje  pepelnice  (Leveillula  taurica,  Oidium  neolycopersici)  u koncentraciji 400-600 ml/100 l vode, uz utrošak vode 1000-1750 l/ha, primjenom u razdoblju kada postoji rizik od zaraze i razvoja bolesti, od faze razvijena prva 2 prava lista na glavnoj stabljici do pune zriobe ploda (BBCH 12-89). Najveća dozvoljena količina sredstva tijekom jedne primjene je 7,0 l/ha. Dozvoljene su najviše 3 primjene sredstva u suzbijanju bolesti tijekom vegetacije s najmanjim razmakom od 7 dana između

 

Ruže (na otvorenom), cvijeće (na otvorenom), ukrasno drveća i grmlje (na otvorenom)

 • Primjenjuje se za suzbijanje zvjezdaste pjegavosti ruže (Diplocarpon rosae), pepelnice (Podosphaera pannosa, Erysiphe ), hrđe (Phragmidium sp., Puccinia sp., Uromyces sp.), plamenjače (Peronospora sparsa, Peronospora sp.) u koncentraciji 400-600 ml/100 l vode uz utrošak vode 1000-1750 l/ha. Sredstvo se primjenjuje u razdoblju kada postoji rizik od zaraze i razvoja bolesti, od faze razvijena prva 2 prava lista do pune zrelosti ploda/sjemena (BBCH 12- 89). Najveća dozvoljena količina sredstva tijekom jedne primjene je 7,0 l/ha. Dozvoljene su najviše 3 primjene u suzbijanju bolesti tijekom vegetacije s najmanjim razmakom od 7 dana između primjena.
Karenca:

Osigurana je vremenom primjene za agrume, krastavac, lubenicu, dinju, tikvice, tikvu, rajčicu, papriku, patlidžan, krumpir i vinovu lozu (vinske i stolne sorte).

Nije primjenjiva za ružu, cvijeće, ukrasno drveće i grmlje.

Podaci o načinu (mehanizmu) djelovanja

PREV-GOLD je kontaktni fungicid koji vlaži, razgrađuje i isušuje micelij, sporangije i spore fitopatogenih gljiva. Na taj način sprječava daljnje širenje zaraze.

Pakiranje: 1 l

Aktivna tvar: deltametrin 25 g/L

Formulacija: koncentrat za emulziju (EC)

RITMUS je insekticid namijenjen suzbijanju štetnika u voćarstvu i povrćarstvu.

Jabuka i kruška

 • za suzbijanje jabučne zelene uši (Aphis pomi), jabučne pepeljaste uši (Dysaphis plantaginea) i smeđe kruškine uši (Melanaphis pyraria)u količini 0,3-0,5 l sredstva/ha, uz utrošak 1000 l vode/ha, primjenom na početku napada štetnika. Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3

Badem

 • za suzbijanje lisnih uši (Aphidoidea) u količini 0,3-0,5 l/ha, uz utrošak 1000 l vode/ha, primjenom na početku napada štetnika. Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3

Maslina

 • za suzbijanje maslininog moljca (Prays oleae) u količini 0,3-0,5 l sredstva/ha, uz utrošak 1000 l vode/ha. Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3

 

Jagoda (na otvorenom i u zaštićenom prostoru)

 • za suzbijanje lisnih uši (Aphidoidea) u količini 0,3-0,5 l sredstva/ha, uz utrošak 500-1000 l vode/ha, primjenom na početku napada štetnika. Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3

 

Rotkvica

 • za suzbijanje kupusne lisne uši (Brevicoryne brassicae), sovica (Spodoptera spp.) i sovica (Plusia spp.) u količini 0,5 l sredstva/ha, uz utrošak 500 l vode/ha, primjenom na početku napada štetnika. Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3

Krastavac na (otvorenom) i tikvica (na otvorenom)

 • za suzbijanje lisnih uši (Aphidoidea) u količini 0,15-0,5 l sredstva/ha, uz utrošak 500-1000 l vode/ha, primjenom na početku napada štetnika.
 • sovica (Helicoverpa spp., Plusia spp. i Spodoptera spp.) na otvorenom u količini 0,15-0,5 l sredstva/ha, uz utrošak 500-1000 l vode/ha, primjenom na početku napada štetnika.

Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3

Krastavac (u zaštićenom prostoru) i tikvica (u zaštićenom prostoru)

 • za suzbijanje sovica (Helicoverpa spp., Plusia spp. i Spodoptera spp.) u zaštićenom prostoru u količini 30-50 ml sredstva na 100 l vode, uz utrošak 500-1400 l vode/ha, primjenom na početku napada štetnika. Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 4

Dinja, lubenica, tikva

 • za suzbijanje zelene breskvine uši (Myzus persicae), pamukove lisne uši (Aphis gossypii) i sovica (Helicoverpa spp., Plusia spp. te Spodoptera spp.) u količini 0,15-0,5 l sredstva/ha, uz utrošak 500-1000 l vode/ha, primjenom na početku napada štetnika. Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3

Cvjetača i brokula

 • za suzbijanje kupusne lisne uši (Brevicoryne brassicae), kupusne sovice (Mamestra brassica) i sovica (Helicoverpa spp., Spodoptera spp. te Plusia spp.) u količini 0,12-0,5 l sredstva/ha, uz utrošak 500-1000 l vode/ha, tretiranjem na početku napada štetnika.

                Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

Sredstvo se primjenjuje prskanjem ili raspršivanjem leđnim ili traktorskim prskalicama ili raspršivačima („atomizerima“) uz obavezno korištenje mlaznica (dizna) za smanjenje zanošenja od

75 %.

Karenca:

30 dana za badem;

7 dana za jabuku, krušku, maslinu, rotkvicu, brokulu i cvjetaču;

3 dana za jagodu (na otvorenom i u zaštićenom prostoru), krastavac (na otvorenom i u zaštićenom prostoru), tikvicu (na otvorenom i u zaštićenom prostoru), dinju, lubenicu i tikve.

Ograničenja: Radi zaštite pčela i drugih oprašivača ne tretirati usjev za vrijeme cvatnje. Ne primjenjivati u vrijeme ispaše pčela. Ne primjenjivati u vrijeme cvatnje korova.

Pakiranja: 1 l