Program specijalnih kompleksnih granuliranih gnojiva sa zaštićenim i sporootpuštajućim hranjivima

 • Osnovni principi gnojidbe

Razina prirodne plodnosti tla može se jako smanjiti ako je tehnologija uzgoja loša ili se može povećati ako su tehnologije uzgoja prilagođene unapređenju
kemijskih, fizikalnih i bioloških svojstava tla. Nužno je planirati gnojidbu prema zahtjevima i uvjetima na svakom pojedinačnom gospodarstvu. Dobrom poljoprivrednom praksom smatra se prilagodba vremena i tehnologije unošenja gnojiva određenom kultivaru i svojstvima tla. Gnojidba se mora provoditi kontrolirano kako bi se osiguralo optimalno korištenje dostupnih hranjiva u tlu, te primijenjenih mineralnih i organskih gnojiva. Da bi usjev postigao kvalitetan i zadovoljavajući prinos gnojidba mora biti racionalna i prilagođena okolišnim uvjetima kako bi tijekom cijele vegetacije usjev imao na raspolaganju sva potrebna hranjiva u najpovoljnijem omjeru i potrebnoj količini.

N GUARD TEHNOLOGIJA – povećanje efikasnosti gnojidbe dušikom i njegovo očuvanje

Dušik je jedinstven element u ishrani biljaka. Zbog visoke pokretljivosti dušika u tlu obavezno je prilagoditi tehnike uzgoja i gnojidbe maksimalnom očuvanje vode u tlu, kako bi se minimalizirali gubitci dušika ispiranjem i smanjio negativni utjecaj na okolinu. Brza transformacija dušičnih gnojiva u tlu (pretvorba iz jednog u drugi kemijski oblik) najčešći je razlog visokih gubitaka dušika i smanjenja efikasnosti gnojidbe, te uzrok promjeni kemijske reakcije tla.

Prednosti N GUARD tehnologije:

 • prirodni inhibitor nitrifikacije
 • kontrolirano otpušta dušik kroz razdoblje od 90 do 110 dana
 • dušik dostupan biljkama u fazi najvećih i kritičnih potreba
 • izbor više različitih koncentracija N i NS kombinacija
 • drastično smanjuje gubitke volatizacijom, denitrifikacijom I ispiranjem
 • repelentno djeluje na štetnike u tlu
 • primjena u vegetaciji jednokratno smanjuje troškove apliciranja

PROIZVODI

 • UREA NG 46% N
 • LIFE NG 40% N + 14% SO + NBPT
 • AMOSULF NG 33% N + 29% SO₃
 • BASIC NG 27% N + 6% Ca + 4% Mg
 • UTIL SAN NG 21% N + 58% SO

NUTRI TOP TEHNOLOGIJA

Jedinstven je spoj suvremene tehnologije čuvanja fosfora od retrogradacije do 9 mjeseci, usporene transformacije amonijačnog u nitratni dušik do 45 dana, mikrohranjiva odmah raspoloživog oblika, huminskih i fluvinskh kiselina kao podrške zadržavanju hranjiva u otopini tla te aminokiselina i organskog ugljika stimulansa razvoja korisne mikroflore i podizanju prirodne plodnosti tla.

Osnovne značajke NUTRI TOP tehnologije

 • makro hranjiva u standardnim formulacijama
 • naglasak tehnologije je na organskom polimeru visokog afiniteta prema kationima tla i jedinstvena zaštita fosfora sadržanog u CICh granulama od vezivanja u netopive spojeve s kationima tla;
 • sadrži DCD kemijski inhibitor nitrifikacije koji usporava transformaciju amonijskog u nitratni ion kroz period 25-40 dana;
 • sekundarna hranjiva S, Mg, Ca sastavni su dio gotovo svih NUTRI TOP gnojiva;
 • lepeza mikrohranjiva osigurava fini balans i dinamiku usvajanja svih hranjiva;
 • huminske i fluvinske kiseline povećavaju vodni kapacitet i zadržavanje hranjiva u otopini tla, smanjuju toksični efekat alumija i željeza u tlu, stimuliraju razvoj korijena i povećavaju moć upijanja;
 • aminokiseline i organski ugljik daju snažnu podršku razvoju korisne mikroflore tla i oslobađaju prirodne hranidbene resurse;

PROIZVODI

P LINIJA zaštićen fosfor, huminske i fluvinske kiseline, aminokiseline, ugljik

 • NUTRI TOP 80 20% P O + 32% SO + 28% CaO
 • NUTRI TOP CEREALFOS 40% P O + 10% SO +22% CaO + 0,5% MgO

NP LINIJA zaštićen fosfor, zaštićen dušik, huminske i fluvinske kiseline, aminokiseline, ugljik

 • NUTRI TOP PERFORMANCE 5% N + 30% P O + 15% SO 3 + 6% CaO+ 0,65% MgO + 2 5 1,65% Fe+ 0,05% B + 0,04% Mn + 0,01%Zn
 • NUTRI TOP STARTER 5% N + 25% P O + 11% SO 3 + 25% CaO + 2% MgO + 0,05% 2 5 Cu + 0,15% B+ 0,1% Zn + 0,21% Fe + 0,15% Mn

NPK LINIJA zaštićen fosfor, zaštićen dušik, huminske i fluvinske kiseline, aminokiseline, ugljik

 • NUTRI TOP SPECIAL SOP 4% N + 12% P O + 24% K O + 7,6% CaO + 3% MgO + 2 5 2 0,01% B +0,01% Zn + 0,01% Mn + 0,02% Fe
 • NUTRI TOP NPK 5-10-15 5% N + 10% P O + 15% K O + 12% SO + 7% CaO + 3% 2 5 2 3 MgO + 0,01% B + 0,005% Zn
 • NUTRI TOP COMPLEX 4% N + 20% P O + 10% K O + 12% SO + 12% CaO + 1% MgO 2 5 2 3 + 0,07% B+ 0,1% Fe + 0,07% Mg + 0,05% Zn + 0,02% Cu