Biljne bolesti

U uvjetima nedostatka sumpora smanjuje se ugradnja dušika u bjelančevine, a može doći i do znatnog povećanja koncentracije nitrata u biljkama, što se nepovoljno odražava na rast i kvalitetu uroda. Deficit sumpora također utječe na smanjivanje koncentracije klorofila što uvjetuje smanjenu