Image Alt

PAUNOVO OKO MASLINE

(Spilocaea oleagina) Opasna je gljivična bolest masline koja je prisutna na svim područjima njenog uzgoja. Simptomi se očituju u početku kao teško uočljive ,a kasnije sve veće pjega na gornjoj strani (licu) lista koje mogu varirati od 2 do 12

Read More »

SIVA PLIJESAN VINOVE LOZE

Siva plijesan uobičajen je naziv za bolesti koje uzrokuje gljivica Botrytis cinerea. Prisutna je svugdje u prirodi i štetu može uzrokovati tijekom cijele godine. Izraziti je polifag stoga ima veliki broj domaćina, više i od 200. Velike štete uzrokuje na

Read More »

FITOHELIOSULFRE

U uvjetima nedostatka sumpora smanjuje se ugradnja dušika u bjelančevine, a može doći i do znatnog povećanja koncentracije nitrata u biljkama, što se nepovoljno odražava na rast i kvalitetu uroda. Deficit sumpora također utječe na smanjivanje koncentracije klorofila što uvjetuje

Read More »

ZAŠTITA OD MRAZA

Nakon natprosječno toplog i sunčanog ožujka, već u prvim danima proljeća uslijedilo je naglo zahlađenje praćeno mrazom, a ponegdje i većom količinom snijega. Za povrćare, voćare i vinogradare koji nisu poduzeli mjere zaštite od mraza ovo zahlađenje može izazvati mnoge

Read More »

Post a Comment