Image Alt

BIO VERIA

Zadnjih nekoliko godina u nasadima jabuka, posebice u intenzivnim plantažama, primijećen je porast brojnosti jabučne krvave uši (Eriosoma lanigerum). Mnogo je uzroka koji utječu na porast njene populacije poput promjene klimatskih uvjeta nastalih klimatskim promjenama, osjetljivosti podloge, neadekvatne gnojidbe i rezidbe te negativnog utjecaja insekticida na prirodnog neprijatelja parazitsku osicu najeznicu Aphelinus mali.

Suzbijanje insekticidima dodatno otežava to što ovaj štetnik formira kolonije prevučene bijelom čvrstom prevlakom, kao i bogat lisni pokrov tijekom vegetacijske sezone.

U jesen je u populaciji prisutno više krilatih ženki koje tako lako prelete s jednog na drugo stablo i šire zarazu. Njihove ličinke se zavlače u pukotine i rak rane i tako prezimljuju podnoseći vrlo niske temperature.

Krajem zime i početkom proljeća mlade jedinke postaju aktivne hraneći se biljnim sokovima uzrokujući na mjestu napada pucanje kore što dovodi do pojave rak rana. Napad uši dovodi do deformiranja izdanaka, prijevremenog sušenja voćaka, posebice mladih sadnica i pogoduje razvoju sekundarnih bolesti i naseljavanju drugih štetnih kukaca.

Tijekom vegetacije krvava uš se može prilično uspješno suzbijati sistemičnim aficidima. No, kada nastupi faza mirovanja, preostali dozvoljeni insekticidi više nemaju zadovoljavajuću učinkovitost.

Biološka kontrola pomoću biranih mikroorganizama pokazala se kao djelotvorna alternativa provođenju kemijskih mjera, posebice u jesensko doba kada je lisna masa smanjena.

BIO VERIA je inovativan proizvod koji se zasniva na rizosfernim bakterijama i mikoriznim gljivicama. Korištenje ovog konzorcija mikroorganizama omogućuje tretiranoj biljci da poveća obranu od nepovoljnih utjecaja i štetnika.

BIO VERIA djeluje kontaktno, tako što spore u kontaktu sa štetnikom proklijaju. Gljiva parazitira na štetniku te ga dehidrira.

Efikasna doza primjene je 250-300 g/ha uz minimalni utrošak vode od 800 litara.
Kako bi se stvorili povoljni uvjeti za brz i dobar razvoj apliciranih rizobakterija i mikoriznih gljiva prilikom prskanja treba koristiti veliku količinu škropiva te ga ne primijeniti pri izravnom suncu.

BIO VERIA se nikako ne smije miješati fungicidnim ili baktericidnim pripravcima ni s onima na bazi bakra i sumpora ili mineralnim uljima.
Odobrena je za upotrebu u ekološkoj poljoprivredi.

Ova vrsta uglavnom napada jabuku, a rjeđe je možemo naći na dunji ili mušmuli.