BIIMORE – prvi ultra-efikasan biostimulator!


Biimore  je prirodno dobiveni ultra-efikasni biostimulator dobiven iz bakterijske fermentacije šećerne melase djelovanjem Corynebacterium glutamicum. Osim jedinstvenog  soja bakterije  i održive sirovine,  u proizvodnji se koristi  patentirani  proizvodni proces, specijaliziran  za upotrebu u poljoprivredi.

Sastav i doza primjene:

  • Ukupni dušik (N) ………….. 5,5%
  • Organski dušik (N)…………. 3,3%
  • Slobodne aminokiseline ………….. 20,0% (m/m)
  • Glutaminska kiselina…………………. 20,0% (m/m)

Biimore je službeno registrirani na tržištu Europske unije kao „nemikrobni biljni biostimulator“ prema novoj EU uredbi o gnojidbenim proizvodima 2019/1009 te ima odobrenu CE 2086 oznaku proizvoda. Registriran je za primjenu na svim poljoprivrednim kulturama (vinova loza, maslina, krumpir, jabuka, lijeska i dr.).

Razlog za Biimoreovu ultra-učinkovitost je njegova jedinstvena kombinacija primarnih i sekundarnih spojeva, uključujući L-α aminokiseline, vitamine, šećere i tragove drugih prirodnih spojeva. Kombinacija je toliko jedinstvena da je uspoređuju s “otiskom prsta”: “Možda postoje drugi proizvodi na tržištu sa sličnim sastavom, ali nijedan od njih ne može ponoviti jedinstvenu kombinaciju primarnih i sekundarnih spojeva pronađenih u Biimore-u”. Cathal Daynes , generalni tehnički menadžer Tradecorpa.

Primarni spojevi, koji su u sastavu Biimore nastaju u stanicama te su neophodni za normalan rast, razvoj i reprodukciju. Najčešći primarni spojevi su glukoza, gutamati i dr.

Sekundarni spojevi također nastaju u biljnim stanicama ali nisu izravno uključene u procese za normalan rast, razvoj već je njihova funkcija da potpomažu odnosno osiguravaju povoljne uvijete za sve procese. Sekundarne spojeve proizvode stanice u vrlo malim količinama te je stoga vrlo važno tijekom rasta i razvoja poljoprivrednih kultura redovno primijeniti biostimulatore koji sadrže visoke količine sekundarnih spojeva. Najčešći sekundarni spojevi su vitamini, fenoli, pigmenti i dr.

Biimore je ultra-učinkovito rješenje za sve kulture a njegova ultra niska doza dovoljna je za oslobađanje potencijala vaših usjeva, postizanje berbe vrhunske kvalitete i maksimalne produktivnosti.

Koja je osnovna namjena primjene Biimore? Prije svega to je tolerancija na abiotski stres, zatim povećanje dostupnosti ograničenih hranjivih tvari u tlu ili rizosferi, učinkovitost korištenja hranjivih tvari i povećanje kvalitativnih osobina plodova. Upotreba Biimora ima direktan utjecaj na metabolizam ugljikohidrata, posebno na njihovu sintezu i mobilizaciju. Pospješuje zametanje i razvoj plodova, povećava kvalitetu ploda (veličinu i brix), ujednačeno dozrijevanje  i veličina plodova, veći ukupni prinos.

PREPORUKA ZA FOLIJARNU PRIMJENU:

BIIMORE je učinkovit u primjeni u malim dozama. Koncentracija za primjenu u folijarnoj primjeni su od 0,02-0,04%.

Drvenaste kulture (voćke, vinova loza): 50-200 mL/ha. Primijeniti od završetka cvatnje do dozrijevanja plodova (BBCH 73-81 faza) u 1-3 primjene u razmaku od 14-21 dan.

Povrtne kulture: 25-75 mL/ha. Primijeniti u intervalima od 10-14 dana za bolju kvalitetu plodova i viši prinos.

Ukrasno bilje, cvijeće: 25-75 mL/ha. Primijeniti 1 do 3 puta tijekom vegetacijskog ciklusa. Za ukrasno grmlje prvi tretman nakon rezidbe.

Ratarske kulture:

Pšenica:  25-100 mL/ha u 2 do 3 primjene (primijeniti u fazama BBCH 31, 39, 65).

Soja: 25-100 mL/ha. Primijeniti prije i nakon završetka cvatnje soje

Kukuruz: 25-100 mL/ha.