ATRAKTANTI

BUMINAL je biljni proteinski mamac namijenjen za suzbijanje:

 

voćne muhe (Ceratitis capitata)

maslinine muhe (Bactrocera oleae)

 

Efikasnost djelovanja uvjetovana je sadržajem proteina i odgovarajućeg omjera aminokiselina

(proteini 38,65%, ukupno dušika 8,19%, amino dušični spojevi 3,25%)

Priprema:

Kombinacija Buminal 0,6 l+Imidan 50 WG 0,6 kg na 100 l vode

Tretiranje:

  • leđnom prskalicom: 0,2-0,3 lit na 1m2 vegetacije, po mogućnosti bez plodova kako bi se izbjegli problemi rezidua, tretirati cijelu krošnju ili samo dio primarnih grana (svako drugo stablo);
  • traktorskim atomizerom svaki drugi red u nasadu s jednom otvorenom diznom;

 

Karenca: nije primjenjivo

Pakiranja: 100 ml, 100 g, 1 kg

Aktivna tvar: E8,E10-12OH + 14-Ac 54 g/kg

Formulacija: sredstvo koje djeluje u plinovitom stanju

Primjena:

Jabuka i kruška

  • Primjenjuje se u količini 500 dispenzora po
  • Dispenzori se postavljaju jednakomjerno na površini i približno na vrhove kvadrata stranice od oko 4,5
  • Sredstvo se primjenjuje malo prije početka leta jabučnog savijača (Cydia pomonella).
  • U voćnjacima s niskom gustoćom populacije jabučnog savijača primjenjuje se na početku U voćnjacima u kojima nije poznata početna gustoća populacije jabučnog savijača i gdje u prethodnoj godini nije provedena dobra kontrola jabučnog savijača, potrebno je obaviti tretiranje ciljanim insekticidom protiv prve generacije.
  • Ne savjetuje se primjena na izuzetno nepravilnim ili rascjepkanim površinama. Najmanje područje koje se tretira treba biti 1 hektar po izoliranoj površini.
  • Dispenzori se postavljaju ručno u gornju trećinu krošnje voćke, po mogućnosti na različitoj visini uzduž drvoreda, mijenjajući i samu visinu stavljanja dispenzora za 0,5 metara (npr. naizmjence jedan dispenzor na visini od 2 metra i sljedeći na visini od 2,5 metra, a za krošnje više od 2,5 metra dispenzore postavljati naizmjence na visini od 2,5 i 3 metra).

Broj primjena u vegetacijskoj sezoni: 1

Način primjene: Manualna distribucija; ravnomjerna distribucija po voćnjaku, vješanje dispenzora u krošnju.

Način djelovanja: putem para

Karenca: nije primjenjivo

Pakiranje: set (252 dispenzora u pakiranju)